Uncategorized

Eylül Sergileri

“Geçmiş Günümüzle Buluşuyor “

Anna Laudel Contemporary 

7 Eylül-13 Ekim

Huma Kabakcı ile Mine Küçük’ün beraber üstlendikleri “Geçmiş Günümüzle Buluşuyor / Past Meets Present” isimli sergide  Sami Aslan, Burçak Bingöl, Hera Büyüktaşçıyan, Ahmet Civelek, Onur Hastürk, Patrick Hough, Bilal Hakan Karakaya, Seçil Kınay, Hasan Kıran, Maude Maris, Ardan Özmenoğlu, Murat Palta, Shahpour Pouyan, Gazi Sansoy, Elvan Tekcan ve Pınar Yolaçan’ın yapıtları yer alıyor.

 

Tunca-Domus-I-2016-Oil-charcoal-on-acid-free-paper-100×200-cm_

 

TUNCA

GALERIST

Terra Amata

7 Eylül-15 Ekim

Başlığını Avrupa’da Neandertal’lerin barınak inşa ettiği ilk tarih öncesi yerleşim olarak bilinen Terra Amata’dan alan sergi, en temel barınak biçimleri üzerinden mimari ve arazi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. TUNCA’nın son dönemde ürettiği kağıt üzerine çizimler ve heykelleri bir araya getiren sergide aynı zamanda galerinin mimarisini sorgulayan, mimari yapıyı hem bir nesne hem de bir mekan olarak ele alan bir müdahale sunuluyor.

Galeri  x-ist

Didem Erk

“Ev İmkansız Olan Yerdir”

14 Ekim’e Kadar

Sergiye ismini veren çift kanallı performans videosu “Ev İmkansız Denen Yerdir”, sanatçının deniz kıyısında, elinde basma kumaşlardan yapılmış iki bayrak ile uzun bekleyişlerine yer verir. Denizcilik dili olan semafor alfabesinde feshetmek anlamına gelecek şekilde 45 derecelik açılarla pozisyonunu değiştirmeksizin tuttuğu bu iki bayrakla bir direniş ya da yardım çağrısı izlenimi verirken, videonun bir kanalında, Datça’nın Akdeniz’e bakan yakasında göçün karşı kıyısı Symi Adası’nın arka yüzünü, diğer kanalda ise Datça’nın Ege’ye açılan yüzünü görürüz.

 

9 Eylül 

“Kiralık Satılık”

Protocinema

Protocinema, Ani Çelik Arevyan, Antonio Cosentino, Gülşah Mursaloğlu, ve İstanbul’un Sesleriprojesinin çalışmalarının yer aldığı grup sergisi “Kiralık, Satılık” , İstanbul’da gerçekleşen yeni bir kentsel dönüşüm sürecine farklı zaman eksenlerinde yanıt vermeyi amaçlıyor.  Çıkış noktası Beyoğlu ve çevresindeki boş dairelerin ve mağazaların camlarındaki “kiralık” ve “satılık” ilanları olan serginin küratörlüğünü Protocinema ve İbrahim Cansızoğlu birlikte üstleniyor.

Kiralık Satılık, eski Hamursuz Fırını’nda, mevcut kentsel dönüşümü çeşitli nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte, görsel tasavvur yoluyla, şehre ait sesleri dinleyerek ve maddesel olanın değişimini takip ederek inceliyor.  Antonio Cosentino İstanbul’u ikiye bölen hayali bir duvarın belirişinden sonra olanları anlattığı kısa öyküsüyle serginin anlatısını kuruyor.  Cosentino’nun hikayesi Berlin ve İstanbul’dan topladığı şişe kapakları, çeşitli objeler, çizimler ve bir okuma köşesiyle oluşturduğu yerleştirmenin parçalarından biri.  Birbirlerinin içinden türeyen tüm bu parçalar gelecek belirsiz zamanlara yönelik bir tereddüdü de barındırıyor.  

Ani Çelik Arevyan yeni serisi “Olduğu Gibi”den seçtiği diptik fotoğraflarıyla geçmişe bakıyor.  İşlerini yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak olarak tanımlayan Arevyan, bu serideki imajları hayatından parçalar içeren dağınık bir film şeridi gibi görüyor.  Sanatçı bu seride uzun yıllar boyunca farklı şehirlerde çektiği fotoğraflardan oluşan arşivinden seçtiği görüntüleri yan yana getiriyor.  
Gülşah Mursaloğlu’nun sergi için ürettiği “Yılanlı Sütunun Etrafında Yüzyıllardır Süregelen Dolanmalar”  (2017) isimli işi sanatçının kalsit, kireçtaşı ve mermerle oluşturduğu heykel yerleştirmelerinden oluşuyor ve tarihsel bağlamı içinde kentin dönüşümünün materyal boyutunu inceliyor. 

Nancy Atakan, A Community of Lines

Pi Artworks Karaköy

11 Eylül-21 Eylül

Nancy Atakan’ın son dönem keten ve keçe üzerine nakış işlerini bir araya getiren Çizgiler Camiası, dişi soy bağları ve kuşaklar arası aktarıma dair en öznel ve yerel hikayeleri geniş tarihsel anlatılarla örerek modernizmin Türkiye’deki izleğinde kadınlara biçilmiş olan rolü işliyor. Sanatçı, kapalı çerçeveleri ve büyük anlatıları odak dışı bırakırken yaşam öykülerinin ve nesiller arası aktarımın dokusunu öne çıkarıyor. Yazılmamış çoğul tarihleri, çeşitli düğüm noktaları üzerinden birbirine örülen ve sökülen, mutlak bütünlüklerin karşıtı güçler olarak açığa çıkarıyor.

12 Eylül

15. İstanbul Bienali 

Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in yaptığı bienal, 12 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.İstanbul Bienali’nde bu yıl iyi bir komşu teması çerçevesinde 32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergilenecek. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik sorunlarıyla başa çıkma şekillerimizi mikro ölçekte ele alacak.

CANAN

“Kaf Dağı’nın Ardında”

Arter
Küratör: Nazlı Gürlek
12 Eylül–24 Aralık 2017

CANAN’ın Arter’deki kişisel sergisi “Kaf Dağı’nın Ardında”, sanatçının 1990’ların sonlarından bugüne kadar ürettiği mevcut ve yeni yapıtlarını bir araya getiriyor. CANAN’ın pratiği, kişisel olanın siyasal olanla karşılaşma yollarını kendi bedeni aracılığıyla ele aldığı işlerden bastırılmış bireylerin özgürleşmesini ve yeni ifade biçimlerini kucaklayan karmaşık mekânsal yerleştirmelere uzanıyor. Arter’deki sergi, sanatçının resim, heykel, performans, fotoğraf, baskı, video, metin ve mekân yerleştirmesi gibi farklı tekniklerin yanı sıra minyatür ve nakış gibi geleneksel yöntemleri de devreye soktuğu üretimine kapsamlı bir bakış sunuyor.

Loris Cecchini

Sevil Dolmacı Art Consultancy

12 Eylül

Avrupa’da Galleria Continua ve New York’ta Leila Heller Gallery tarafından temsil edilen Cecchini, dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği projeler ve müze sergileri ile öne çıkıyor. Farklı medyaları kullanmayı önemseyen sanatçının yerleştirme, heykel, fotoğraf, desen gibi birçok alanda ürettiği eserleri İstanbul Elgiz Müzesi ve birçok ülkede sergileniyor. Cecchini, 2006’da büyük ölçekli  Cloudless adlı eseri ile MoMA’da yer aldı.

Ai Weiwei ‘den İkonik Bir Sergi SSM’de

12 Eylül

Ai Weiwei’in porselen yolculuğunun her aşaması sergide sanatçının ikonik çalışmalarıyla temsil ediliyor. Sergi, Ai Weiwei’in çalışmalarında tekrar tekrar görülen temaların kullanılmasıyla kurgulanmış bir yapı aracılığıyla onun sanatına kapsamlı bir bakış sunuyor. Sanatçının sahicilik, çağlar boyu değer sistemlerinin dönüşümü ve kültür tarihi kavramlarını irdeleyen çalışmaları, izleyenleri söz konusu kültürel, sanatsal ve tarihsel değerleri anlamaya çağırıyor.

 

 

Aica Paneli

Sabine B. Vogel (AICA Austria),  Iara Boubnova (AICA Bulgaria) ve Beral Madra (AICA Turkey)

Pera Müzesi Oditoryumu

13 Eylül

saat: 14-16:00

Salt Galata

“İşveren Sergisi”

13 Eylül- 26 Kasım

İşveren Sergisi, fikir düzeyinde yeniliği ve uygulamada özeniyle ayrışan hemen her yapıda hevesli bir mimara, tutkulu bir işverenin karşılık geldiğine işaret eder. Oysa bu ilişki, çoğunlukla ortak bir üretim ortamı olarak değerlendirilmekten ziyade kutuplaştırılmıştır. Mimarın, diğer uzman ve uygulamacıları kendi üretimine düşman ilan ettiği hayli baskın bakış açısında, işveren “cehalet ve zevksizlik”le suçlanan bir karikatürdür. Küreselleşmenin gezgin “yıldız mimar” profiliyle ifade bulduğu son kırk yılda, şirketleşmiş yatırım ve proje geliştirme süreçlerinde konumlanan ve sermayeyi artırmaya yönelik bir refleksle çalışan pragmatik bir tiplemeye dönüşmüştür. Ancak, dünyanın birer kriz hâline gelen öncelikleriyle kapanmaya yüz tutan bu dönemde, mimarlar mesleği yapma biçimlerini sorgulamak zorunda kaldıkları bir dönemece geldi. Bu bağlamda sergi, mimarın bozması gereken ezbere; beceri, uzmanlık ve çabasının üstün bir eser yaratmaktan çok ortak bir üretime aracılık etme ihtimalinin bir adımı olarak işveren profilini de dâhil etmesi gereğini hatırlatır.

 

 

 

Haydi Gel

Franz Ackermann

14 Eylül-15 Ekim

Seyahat, turizm, küreselleşme ve kent yaşamı temaları eksenindeki coşkulu resimleri ve yerleştirmeleri ile bilinen Ackermann, Dirimart Dolapdere’deki sergisinde, son üç yılda seyahat edip uzun vakit geçirdiği şehirlerden manzaraları bir araya getiriyor. Miami’den İstanbul’a, Mumbai’ye uzanan bu şehirleri ve onların geçirdiği dramatik değişimleri inceleyerek zihinsel deneyimini küçük suluboyalara, büyük ebatta yağlıboya resimlere ve devasa duvar resimlerine dönüştürüyor. Böylelikle adım adım kentsel dokulara müdahil olarak kendisine yeni mekanlar kurgulamak için alan açıyor. Galerinin içindeki bu insanların yer almadığı görüntülerle örülü yeni mekanı kamusal alan olarak nitelendiren Ackermann, galerinin içerisi ile dışarısı arasındaki güçlü bağı ve resmettiği şehirleri tamamlamaları için izleyiciyi sergiye, onun temel bir unsuru olarak davet ediyor.

 

Hasan Başkırkan

Galeri Selvin

15 Eylül-29 Eylül

Sergi, sanatçı tarafından oluşturulmuş kufi yazı biçimindeki, olumlu ve olumsuz anlamlara sahip İngilizce kelimelerden ve seramik kullanılarak oluşturuluyor. Bu durum Xenoglossophobia isminde vücut bulurken ve somut nesnelerle bu fobiyi yenmeye çalışılıyor.

 

19 Eylül 

Ufkun Altında

İnci Eviner

Galeri Nev İstanbul Karaköy’deki yeni adresinde sezonu İnci Eviner’in kişisel sergisi ile açıyor. Sergide, Eviner’in uluslararası seyirciyle buluştuktan sonra, İstanbul’da ilk kez sergilenecek iki video çalışması yer alıyor.

Eviner, çizimler ve video çekimlerinden oluşan çok katmanlı video yapıtında hayal gücünün sınırlarını sanatın ikonlarıyla sınar. Bu yeraltı insanlarının çabası, imge ile temsil arasındaki gerilimi ve yine imge ile dil arasındaki sıkışmayı aşmak içindir. Sanatçı bunu yaparken hayatla sanat tarihini karşı karşıya getirdiği çatışma ortamını çizerek oluşturur. Zihnimiz, baskıyla sindirildiği ve yeraltına itildiği yerden kendini onarmak ve bu dünyaya, yaşadıklarımıza bir anlam vermek için yeni bir direniş taktiği geliştirmek zorunda kalır. Bu yeraltı insanlarının acil olarak tanımlaması gereken durumlar arasında; adalet, kahkaha, bulut, başörtüsü, aile, kadın, davul, asker, hemşire, ölüm, büst, ayrılık, kıskançlık, duymak, camii, Atatürk Kültür Merkezi, tıkırtı, Pers vazosu, aşk, selvi ağacı vesaire öne çıkar.

20 Eylül

“Kim’lik: Barınılan Yer” 

Endless Art Taksim

Kim’liğin siyasi ya da coğrafi sınırlamalardan bağımsız biçimde, ethos kavramı çerçevesinde ele alındığı projede, ethos kelimesinin Yunanca karşılığı olan “barınılan yer” bağlamı, aynı zamanda Endless Art Taksim’in konaklanabilen Sanat Ev’i özelliğine de gönderimde bulunuyor.

Sergide, Ahu Akkan, Ali Alışır, Ali Kotan, Arzu Başaran, Aslı Torcu, Bahri Genç, Balkan Naci İslimyeli, Barış Cihanoğlu, Bedri Baykam, Bubi, Deniz Sağdıç, Ergin İnan, Genco Gülan, Gülşah Bayraktar, Hanefi Yeter, Horasan, İhsan Oturmak, Kadriye İnal, Koray Ariş, Mahmut Aydın, Şahin Domin, Şinasi Göktürkler, Yusuf Taktak kim’liği esas alan çalışmalarıyla yer alırken Pınar Derin Gencer, “Between Waves“ isimli performansını açılış günü ve sergi süresince duyurulacak farklı zamanlarda gerçekleştirecektir.

 

 

 

 

 

 

İzlekler

İzlekler

ÖNCEKİ YAZI

15. İstanbul Bienali Sanatçıları Açıklandı !

SONRAKİ YAZI

İzlekler 2 Yayında!

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*