Resim ve Söz

M. Emin Değer, Tanilli Dosyası-1

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye halkı için bir umut ışığı olarak doğdu!.. Cumhuriyet halkın devletini kura­caktı. Türkiye halkı, emperyalist devletlerle işbirliği ederek kendini sömüren padişahtan kurtuldu. Cumhuri­yet, yeryüzünde emperyalizme karşı verilen ilk ulusal kurtuluş savaşının zaferi üzerine kuruldu. Halk yeni bir yönetime kavuşmuştu. Ancak, üretim biçiminde ve iliş­kilerinde değişiklik yapılmadığı için, yeniden emperya­lizmin, bu kez ABD emperyalizminin tuzağına düşüldü… Halkın devletini kurma amacı saptırıldı, başka sistem­lere özenildi.
Bir konu, devleti belirleyen olgu, hep, gözden uzak tutuldu ve halk, işte bu nedenle gerçeği yakalayamadı.
Gerçekte devlet de, hukuk da ekonomik yapı ve iliş­kilerin (üretim biçim ve ilişkilerinin) nesnel öğesi de­ğil midir? Oysaki, devlet ve hukuk kavram olarak hep yanlış belletilmektedir. Hukukun herşeye üstün olduğu inancı yerleşmiştir, burjuvazinin egemen olduğu top­lumlarda.
M. EMİN DEĞER, TANİLLİ DOSYASI
Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni,Tekhne Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

ÖNCEKİ YAZI

Görüş

SONRAKİ YAZI

Emin Değer, Tanilli Dosyası-2

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*