Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye

Gerektiğinde ülkelerin başındaki adamları, rüşvetle elde eder ve çıkarlarını onların yardımıyla savunurlar. Eski bir ClA ajanı Philip Agee, “ClA GÜNLÜĞÜ” ADLI itiraflarında, Uruguay’daki “anti-komünist siyasal çalışmaların Kırsal Eylem Birliği lideri ve 1960-61’de devlet başkanı olan Benito Nordome kanalıyla sürdürülen harekât” olduğunu yazar. Görülüyor ki Devlet Başkanı’nı elde etmişlerdir Uruguay’da. Filipinler’de …

Devamını Oku →

Emin Değer,Oltadaki Balık Türkiye

İşte yeni emperyalizm, bu olasılığı görmekle kalmamış, dolaylı saldırı saydığı çıkarına karşı çıkışları önlemenin yollarını da bulmuştur. Az gelişmiş ülkelerdeki çıkarlarını, o ülkelerin insanları ve askerleriyle sağlamaktadır. “Az gelişmiş ülkeler, kendi ordularının işgali altındadır” söylemi bu gerçeği anlatır. Bu öyle bir uygulama ki, bir yandan işgalci yöntemin halkta yarattığı toplumsal …

Devamını Oku →

Emin Değer Oltadaki Balık Türkiye

“Kendi ülkelerini sömürten yerli kompradorların emperyalist burjuvaziden aldıkları kâr payı, göreceli olarak bir dilenciye verilen sadaka ölçüsündedir. Açık bir deyişle, yerli komprador burjuvazi, bir sadaka karşılığında, emperyalistlerle ortaklıklar kurarak kendi yoksul halkını sömürmektedir.” Bu gerçeği, sosyalist sistemin dağılışından sonra tartıştığımız kimileri, “iyi ama bugünkü geldiğimiz noktayı bu ilişkilere borçluyuz, biraz …

Devamını Oku →

Emin Değer ,Oltadaki Balık Türkiye

“Dünya çok küçülmüştür. Toprak ile, su ile, atmosfer ile, bunları kapsayan uzay ile, yani dünyanın tümü ile ilgilenmeliyiz. Ve ABD gerçekten sadece yeryüzü ile değil, uzayla da ilgilenmeliyiz. Böylece öteki uluslara ve özellikle az gelişmiş ülkelere, karşı gelinemez bir gücün egemeni olduğunu anlatmaya çalıştı. Johnson’un ünlü mektubundan sonra, ABD’ye çağrılan …

Devamını Oku →

Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye

ABD’nin çıkarı neyi gerektiriyorsa, bizim gibi ülkeler, o çıkarı gözetmek zorundadır. Bağımsızlık mı günümüzde düşünülemez! Özellikle bizim kimi yöneticilerimizce bile “dünyanın bugünkü ortamında modası geçmiş bir kavramdır. Karşılıklı bağımlılık vardır.” Ve bu bağımlılık ABD’nin çıkarına çalışır. Karşılıklı bağımlılık kavramı da, ABD emperyalizmi’nin ürünüdür. 1957 Aralık ayında, Eisenhower ve Mc Millan, …

Devamını Oku →

Emin Değer, Tanilli Dosyası-2

Gerçekte, hukukun ana işlevi, kurulu düzen içinde egemen sınıfların mülkiyet haklarını güvenceye almak, üretim ilişkilerini düzenlemek, egemenler yararına ge­liştirmektir. Hukuk kuralları bu işlevin nesnel öğesidir ve sosyo – ekonomik yapıyı, kurulu düzeni korumak ama­cıyla konulmuşlardır. Kuralı koyanın – derebeyi, kral ya da parlamento oluşu, bu belirleyici niteliği değiştirmez. Dikkat edilirse …

Devamını Oku →

M. Emin Değer, Tanilli Dosyası-1

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye halkı için bir umut ışığı olarak doğdu!.. Cumhuriyet halkın devletini kura­caktı. Türkiye halkı, emperyalist devletlerle işbirliği ederek kendini sömüren padişahtan kurtuldu. Cumhuri­yet, yeryüzünde emperyalizme karşı verilen ilk ulusal kurtuluş savaşının zaferi üzerine kuruldu. Halk yeni bir yönetime kavuşmuştu. Ancak, üretim biçiminde ve iliş­kilerinde değişiklik yapılmadığı için, yeniden …

Devamını Oku →

Görüş

Bizim gibi akıl gücünü kullanamayan ülkeleri yönetmek çok zordur. Hele bir de akıl gücünü reddediyorsanız tüm meseleler tıkanır. İşte Türkiye’yi yönetenler tıkandı ve Türkiye’de hemen her şey zaten tıkalıydı, giderek de ümit kalmaz hale yönelmiş durumda. İnsan, ne çekerse kafasından çeker. Çivili duvarlara kafaları vurmaya devam edecek ülkem insanı. Çünkü …

Devamını Oku →

Resim ve Yazı

Önemli mevkilerde geçim sıkıntısı hayatı boyunca görmemiş, emekli yaşı gelmiş çalışan ya da emekli olup ikinci iş ile yer işgal eden insanlar, bilin ki genç kuşakların işsiz kalışında ve kariyer gecikmelerinde sizin de büyük payınız var (deneyimlerinizi başka yollarla aktarabilirsiniz). Hiç utanmıyor musunuz o yerleri işgal etmeye… Emekli olunca, çalışırkenki …

Devamını Oku →

Resim ve Yazı

İnsanımız kapısından dışarısını çok düşünmeyen, yazık ki demokrasinin olmadığı bir yerde demokratik haklarını da öğrenememiş, dolayısıyla kolluk kuvvetlerinden korkan, hep kişisel çıkarını önde tutan, bir türlü toplumsallaşamayan, basit tepkileri bile vermesini bilmeyen veya o da son yıllarda sadece sosyal medya mecralarında yazan, eğitim kalitesi düşük bıraktırılmış, gelenek göreneklerin baskısı altında …

Devamını Oku →

Resim ve Söz

Bu cehalet ortamı bu kadar cahil nüfusla (diplomalı-diplomasız) daha fazla gitmez. Büyük tıkanma ile karşı karşıyayız… Bayramlarda yaşlılarını bırakıp gidenlerden tutunda, kendi çıkarını herşeyden yukarıda sayanlar, dini maddi olan her şeye alet edenler, vb ihanet ve riya içinde olanlar, olan herşeyin nedeni sizlersiniz… Dünya da, Türkiye de tinini kaybetti. Bu …

Devamını Oku →

Altı kitabım Bir Ciltte Toplandığı Çalışma

“Sanat Yapıtlarının Açıklanması” “Sanatta Deformasyon” “Nietzsche: Sanata Aralanan Kapılar” “İki Kış Resmi” “Piero della Francesca” “El Greco” Tekhne Yayınları yeni bir öneri olarak, Özkan Eroğlu’nun altı yeni kitap çalışmasını bir ciltte okura sunuyor ve bu ciltle de bir başlangıca imza atıyor. Bu birinci ciltte ilk kitap, Heinrich Wölfflin’in “Sanat Yapıtlarının …

Devamını Oku →

Sanat piyasasında

Sanat piyasasında öylesine ilişkiler dönüyor ki, millet nasıl birbirine gebeyse, keçinin olmadığı  yerde Abdurrahman çelebi misali insanların ardından bir ağlama bir ağlama; ya bu insanların yaptıklarına değil yaptıklarının kalitesizliğine bakın ve verdiği zararları bir düşüününüz ve en onemlisi de samimi ve gercekçi olunuz… bu arada gercekçi olunuz derken bu konuda …

Devamını Oku →

Gençlere destek mi olmak istiyorsunuz?

Gençlere destek mi olmak istiyorsunuz, onlara gerçekleri, doğruları anlatın; özellikle görsel açıdan; yani önerili eleştiri getirin. Başta seçici kurullar, falanlar filanlar, önce sizler dürüst ve ilkeli olun ki gençler sizleri örnek alabilsin. Bu söylediklerime yakın olunsa, olumlu bazı gelişmeler olabilir, fakat hedef kapitalizmin oyuncağı haline gelmek olunca ve yavan bir …

Devamını Oku →

Ülkede susmuşluk

Ülkede hep bir susmuşluk, ses çıkarmamazlık, gelene ağam, gidene paşam mantığı, bilmeden ilim sahibi olma, vb gibi durumlar, kısaca eskilerin deyimiyle sümen altı etme durumları ve sonucunda bugün gelinen nokta. Kendi alanımızdan örnek verecek olursak, “ressam” ile “resim sanatçısı”nı birbirinden ayıramayan (dolayısıyla resim üretimiyle resim yapıtını da birbirinden ayıramayan), dahası …

Devamını Oku →

Bir kimsenin yaptıklarının..

Bir kimsenin yaptıklarının, önce ilgili alanına göre, yaratıcı sanatla bir bağı olup olmadığına genel bir bakışla tanıyı koymanız gerekir (Bunu sağlam bir eidetik yapı ortaya koyabilir). Yoksa malum kişiyi son günlerde adı çok zikredilen ve onu tasarımlayan çevresi ile birlikte sanatçı ilan etmiş olursunuz. Çünkü bu konuda o kişinin adının …

Devamını Oku →

Kim Sanatçı ?

İlk defa 2002’de kaleme alıp, hazırladığım “Resim Sanatımızda Kim Sanatçı?” kitabının Mart 2018’de ikinci baskısını yaptık ve kitabın konu aldığı 1850-2000 arasındaki 150 yıllık resim sanatımızın durumunu tamamen görsel sanatların temel ölçütlerinden geçirmiştim ve söz konusu ikinci baskıda da bir değerlendirme metni ekleyerek bu kitabı başı ve sonu ile bağladım. …

Devamını Oku →

Türkiye’de Sanatın Durumu

Sanat meselesi yaşamını sürdürdüğün coğrafyada anlaşılamamış, çözümlenememiş ise ve sen bunun için ciddi bir şeyler yapmıyorsan, çareyi kapitalist kötücül oyunlar içine dahil olmakta görüyorsan, o oyunun aktif bir piyonu olursun sadece… Özkan Eroğlu

Devamını Oku →

O’cu, Şu’cu, Bu’cu

Ben insanları o’cu, şu’cu, bu’cu diye ayırmam, olgulara ve olaylara bakışlarına kulak veririm, kafama yatıyorsa, “olguya bakış şekli”ni desteklerim, yatmıyorsa da desteklemem…

Devamını Oku →

Tez Yazmak

Benim için %30’u yeni bir şey-tez yazarına ait olan-sunmayan tez çalışması doktora çalışması değildir..! Yüksek Lisans tezi kabulü görür…

Devamını Oku →

Göstergeler Çok Önemlidir !

Göstergeler çok önemlidir: Sergen Yalçın’ın zihin yapısı, nasıl BJK’yi şampiyon yapar dedimse, milli tk baş yöneticisi 80 yaşında Selim Soydan’ı uçağa binerken Şenol Güneş’in yanında görünce- ülkede bu işi yapacak daha başka kimse yokmuş gibi- başarısızlık kesin demiştim. Göstergeler her şeydir!

Devamını Oku →

Önemli mevkilerde

Önemli mevkilerde geçim sıkıntısı hayatı boyunca görmemiş, emekli yaşı gelmiş çalışan ya da emekli olup ikinci iş ile yer işgal eden insanlar, bilin ki genç kuşakların işsiz kalışında ve kariyer gecikmelerinde sizin de büyük payınız var (deneyimlerinizi başka yollarla aktarabilirsiniz). Hiç utanmıyor musunuz o yerleri işgal etmeye… Emekli olunca, çalışırkenki …

Devamını Oku →

Yaratıcı Sanat

Kirlenmiş insan, kirlenme durumunun aşamasına göre “çocuk olma”dan “ilkel”den ve “deli olan”dan yavaş yavaş uzaklaşır. Oysa bu uzaklaşma, insanının tüm yaratıcı edinimlerinden uzaklaşmasıdır aslında. Böylece insan yavaş yavaş özgünlüğünü ve arı biçimini de kaybeder. İşte bu nedenlerden ötürü bugün özgün ve arık olan yaratıcı sanata çok çok küçük bir kesim …

Devamını Oku →

Saint Simon’dan

Her toplum kendine göre bilgi yaratır. Teolojik bilgi aylaklarla işsizlerin (rahiplerle askerlerin), metafizik bilgi hukukçularla felsefecilerin imtiyazlı oldukları ortamlarda gelişir. Üçüncü bilginin gelişmesi için iktidara üreticiler geçmelidir; insan bilimi veya sosyoloji bu rejimde kurulacaktır. Saint-Simon  

Devamını Oku →

Ne yazık ki,

“Ne yazık ki, sonuçsuz bir duyarsızlığın, verimsiz bir kapalılığın, isterik bir bencilliğin içinde yaşıyoruz. Birimizin bulduğunu veya aktardığını, bir başkası, salt alçakgönüllülük göstermemek için ya yeniden bulmaya çalışıyor, ya da hiç dikkate almıyor. Kendine bile hayrı dokunmayan bilgiç meteorlarız. Biliyorum, yanılmış bile olsam, bu söylediklerime dudak bükülecek. Yanıldığımı bile saptamak …

Devamını Oku →