Resim ve Söz

Emin Değer,Oltadaki Balık Türkiye

İşte yeni emperyalizm, bu olasılığı görmekle kalmamış, dolaylı saldırı saydığı çıkarına karşı çıkışları önlemenin yollarını da bulmuştur. Az gelişmiş ülkelerdeki çıkarlarını, o ülkelerin insanları ve askerleriyle sağlamaktadır. “Az gelişmiş ülkeler, kendi ordularının işgali altındadır” söylemi bu gerçeği anlatır. Bu öyle bir uygulama ki, bir yandan işgalci yöntemin halkta yarattığı toplumsal tepki önlenmekte, öte yandan bu gerçeği gören halkın, kendi ordusuna olan güveni sarsıldığı için, toplumun birlik duygusu parçalanmaktadır. Ordu ve halk birbirinden koparılmaktadır. Toplumun güvenlik güçleriyle, toplum birbirine düşürülmektedir. Yeni emperyalizm, gizli işgal altına aldığı ülkeleri, yalnız ekonomileriyle değil, kendi ideolojisini aşılayarak eğittiği o ülkenin insanları ve kendi ajanlarıyla, her yönden denetimi altına almıştır. Gerçekte ekonomik bağımlılık, iç ve dış siyasada da bağımlılığa yol açmıştır. Ve özellikle az gelişmiş ülke orduları da emperyalizmin denetimindedir. Çünkü, ordular ulusal ordu değildir, ordular “hür dünya”yı savunma görüntüsü altında, emperyalizmin çıkarlarını savunmaktadır. Ve ulusal ölçekteki bir sorunun çözümünde, ordularının eli kolu bağlı kalması gibi bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.
Bizim Kıbrıs bunalımında olduğu gibi… Bir sözleşmenin gereğini yerine getirseniz bile cezalandırılırsınız. 1975’teki ambargo işte bunun somut örneğidir. Ordunuzun silah araç ve gereçleri belli bir kaynağa bağlı olduğundan, lojistik ikmal yapamazsınız. Sizi kendine muhtaç etmiştir. Sızlanıp durursunuz. Başkaldırmaya giriştiğinizde, İsmet Paşa’nın deyimiyle, “başınıza neler geleceğini” bilemezsiniz. 12 Mart’lar yetmez, 12 Eylül’lerle terbiye etmeye kalkar yeni emperyalizm.
Ama medyalar eliyle, bütün dünyaya, günün her saatinde ABD’nin özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucusu ve ‘özgür Dünya’nın güvenlik dayanağı olduğu imajı yayılır. Dünya’nın sorumlusu odur ama “sorumluluğa inanmanın cezasını çekersiniz” sonunda. Yeni emperyalizm düzeninde, emperyalizmin ezdiği ülkeler insanlarının uyanması önlenmekte, Ulusal Kurtuluş Savaşları, nükleer patlamalardan daha korkunç olarak nitelenmektedir.
Yeni emperyalizm, halkların gerçeği görüp savaşma bilincine ulaşıncaya dek sürecektir anlaşılan… ABD’nin küresel ihtirası o güne değin artarak Dünya’yı sömürecektir!
EMİN DEĞER, OLTADAKİ BALIK TÜRKİYE
Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni,Tekhne Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

ÖNCEKİ YAZI

Emin Değer Oltadaki Balık Türkiye

SONRAKİ YAZI

Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*