İzlekler sanat ve kültür dergisi Mayıs 2018’de ilk sayısıyla okuyucusuyla buluştu. Özkan Eroğlu’nun  derginin kavramsal çerçevesini belirlemesi  ve diğer konularda yönlendirmesiyle  sanat ve kültür dergiciliği alanında macerasına da başlamış oldu.  Hem bir okul hem de insanlarla iletişimin pozitif bir yolu olarak sanatı ve hayatı düşünmek  okurlarıyla yazarlarının buluşma yeri olan bir dergide  gerçekleşebilirdi.

1. yılını tamamladığımız bu günlerde macera devam ediyor. Sanatın Avangard isimlerini konu edinen,  çepherini genişleten yazılar ve kültür odaklı, sanatı yaşama bakışın bir yönelimi olarak  gören yazarlarıyla sanat labirentinde her an karşınıza çıkmayan şeyler için izlekler her sayı kendini çoğaltıyor. Derginin yaratıcı aurasına katkıda bulunan yazarlarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. İzlekler derginin kavramsal bilgi birikimi ve deneyimiyle derginin pratikte ortaya çıkması için yönlendiren  dergi ruhu kazanmasında öncülük eden, sanat tarihi ve sanat felsefesi konularında ufuk açıcı yazıları ve fikirleriyle dergiyi  dirençli ve ilerici boyutta tutan Sayın Özkan Eroğlu’na dergimiz ve okurlarımız  adına  teşekkür ve minnetlerimi sunarız.

Evrim Sekmen Becan