İzlekler Yayınları D&R, Babil,idefix, BKM Kitap,kitapyurdu.com'da

İzlekler Yayınları

Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi Türkçe’de Bir İlk

Görsel Sanatlar alanında özellikle resim, mimari, üç boyutlu sanatlar anlamında kuramsal alandaki çalışmaların yetersizliği Türkiyeli sanat ortamında çeviri ağırlıklı bir anlama/anlamlandırma mantığını devreye sokmuştur. Çeviri üzerinden yapılan yorumların sanatın gelişmesinde en büyük engel olacağı konusunda birçok dikkat çeken Özkan Eroğlu, Türkiye’de bir ilk olan bu kuramsal çalışmasında bu soruna da …

Devamını Oku →
İzlekler Yayınları

Özkan Eroğlu’ndan “Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi”

Özkan Eroğlu’nun hazırlayıp kaleme aldığı kitap, kuramdan uygulamaya uzun bir olgu ve olaylar zinciri olan sanat tarihinin içinden yaratıcı, dönüşen ve sanatın evrimine katkı sağlayan metinleri bir araya getiriyor. Metinler kendi içinde diyalog kurarak sanatın evrensel değerlerinin bir kez daha iyi kavranılması gerektiğine işaret ediyor. Büyük bir toplamı okuyucusuyla buluşturan …

Devamını Oku →
İzlekler Yayınları

Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi Tüm Kitapçılarda !

“Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi” isimli kitap uygulamadan kurama, kuramdan da uygulamaya yönelen filozof, sanat filozofu, sanatçı, vb tarafından ele alınmış sanatın tarihine yön veren başlık ve metinlere yer veriyor. Özkan Eroğlu’nun sanat tarihi ve sanat felsefesi konusundaki uzun süreli sürdürdüğü çalışmalarının vardığı en ileri aşama olarak kitap, yazarın Plastik Filozofi …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

John Ruskin, William Morris ve Walter Pater: Dekoratif Sanatlardan Doğadan Uyuma-1

1- John Ruskin’in tüm sanatlarda esas olanın, gözün net gördüğünü elle şekillendirmek olduğu iddiası, güzel sanatlar ile dekoratif sanatlar arasındaki ayrımı bulanıklaştırdı. İzleyiciye gerçeği ifşa etmeye uygun yenilenmiş bir doğa deneyimini savunarak, sanatın toplumsal bir işlevi yerine getirdiği sanat ve zanaat hareketiyle yeni bir iç tasarım şekline ilham verdi. Ruskin’e …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

Tate Modern’de Lubaine Himid

Tate Modern’de Lubaina Himid, Bizi Bir Teatral Odyssey’e Yerleştiriyor Lubaina Himid’in Tate Modern’de uzun zamandır beklenen monografik sergisinin açılışında, beş yaşındaki bir ziyaretçinin, kara bir denizde gezinmeye çalışan resimlerdeki insanları işaret ettiğine tanık oldum; annesine figürlerin tanrı olduğunu söyledi. “Tanrılar nedir?” Annesi sordu. “Onlar yolunu bulan insanlar,” diye yanıtladı. Himid’in …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

Mimarlık Üzerine Düşünceler

Mimarlık, insan aklını ve iradesini yansıtan evrensel bir üretimdir. Barınmanın vazgeçilmezi, yönettiği sessiz fakat güçlü dil sayesinde doğal dünyayı sayısız şekilde dönüştürme potansiyeline sahiptir. Sanat, insanların korkularını yenmelerine, bireysel ve toplumsal kaygıları için toplanma yerleri yaratmalarına izin verir. Mimarlık tarihinde yorumlanan her yapı, alanı yerine dönüştüren, taş yığınlarını kutsal ikonlara …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

A Conference: Point A:Giotto, Point B: Duchamp, Point C:

Notes for a conference In July, now four or five months ago, when I was busy making arrangements for an exhibition on Figure-Emancipation I happened to be in Paris where the artistic atmosphere caused me to decide to give a conference to be called “Point A: Giotto, Point B: Duchamp, …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

2 Critical Selection from Antwerp 2021

CHAPTER 2: I chose 40 studies, and I consider the second 20 as the second part.   The increase in artists and works in the world, as well as the increase in organized events, reduces more work to criticism and critic focus. As an art critic, I have come under …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

Critical Selection from Antwerp 2021

The increase in artists and works in the world, as well as the increase in organized events, reduces more work to criticism and critic focus. As an art critic, I have come under the scrutiny of Art Antwerp. I had a vision for print, work an paper, painting, sculpture and …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

Georg Simmel’in “Paranın Felsefesi” üzerine

Her araştırma bölgesinin, düşünce hareketinin kesinden filozofik forma dönüştüğü iki sınırı vardır. Genel olarak bilginin önkoşulları, her özel alanın aksiyomları gibi, sunumlarını ve incelemelerini bu ikincisinden, amacı sonsuz olan daha temel bir bilime kaydırır: Ön varsayımlar olmadan düşünmek – tek tek bilimlerin kendilerini inkâr ettiği bir hedef, çünkü Kanıtsız, yani …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

Sosyolojik Estetik

İnsan, eylemlerinin gözlemi, sürekli yenilenen meydan okumasını, birkaç temel öğenin sürekli geri dönüşü ile bireysel varyasyonlarının tamlığı arasındaki sonsuz çeşitlilikteki karışıma borçludur. İnsanlık tarihinin eğilimleri, gelişmeleri ve karşıtlıkları şaşırtıcı derecede az sayıda orijinal temaya indirgenebilir. Şiir hakkında söylenenler -lirik ve dramatik yazının kaderin sınırlı sayıda olasılığının değişen formülasyonlarından oluştuğu- insan …

Devamını Oku →
Özkan Eroğlu

Entelektüel Öngörü

Dünyada giderek sorunlar artmakta ve tin’i arayan bir dünyanın da giderek kaybolduğuna da tanıklık ettiğimizi daha önce bir kitabımızda konu etmiştik. Sorunlara uyum sağlama anlamında çözümler üretme konusu gündeme alınmadıkça, söz konusu hızla gelen sorunlar bir çığ misali büyüyerek karşımızdaki yerini alacaktır. 2000 itibariyle çok farklı bir dünyaya geçiş yaptığımızı …

Devamını Oku →

İzlekler Yayınları D&R, Babil,idefix, BKM kitap,kitapyurdu.com'da

Resim ve Söz

Kötülük Toplumu

Türkiye halkları, egemen çoğunluğuyla (ki hüküm çoğunluğa göre verilir) şunları yapıyor: 1.Dürüstleri cezalandırıyor. 2.Zalimlere yardakçılık ediyor. 3.İsyanın ıstırabı yerine itaatin rahatlığını yeğliyor. 4.Maun suçlarına ortalık ediyor. 5.işletilen akıldan rahatsız oluyor. 6.İlimden rahatsız oluyor. 7.Haram servete itibar ediyor. 8.Riyakarlığa itibar ediyor. 9.Maun namazlarına ve zarar mescitlerine paye veriyor. 10.Prometeleri cezalandırıp Barbarları …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Emin Değer, Tanilli Dosyası-2

Gerçekte, hukukun ana işlevi, kurulu düzen içinde egemen sınıfların mülkiyet haklarını güvenceye almak, üretim ilişkilerini düzenlemek, egemenler yararına ge­liştirmektir. Hukuk kuralları bu işlevin nesnel öğesidir ve sosyo – ekonomik yapıyı, kurulu düzeni korumak ama­cıyla konulmuşlardır. Kuralı koyanın – derebeyi, kral ya da parlamento oluşu, bu belirleyici niteliği değiştirmez. Dikkat edilirse …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

M. Emin Değer, Tanilli Dosyası-1

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye halkı için bir umut ışığı olarak doğdu!.. Cumhuriyet halkın devletini kura­caktı. Türkiye halkı, emperyalist devletlerle işbirliği ederek kendini sömüren padişahtan kurtuldu. Cumhuri­yet, yeryüzünde emperyalizme karşı verilen ilk ulusal kurtuluş savaşının zaferi üzerine kuruldu. Halk yeni bir yönetime kavuşmuştu. Ancak, üretim biçiminde ve iliş­kilerinde değişiklik yapılmadığı için, yeniden …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Görüş

Bizim gibi akıl gücünü kullanamayan ülkeleri yönetmek çok zordur. Hele bir de akıl gücünü reddediyorsanız tüm meseleler tıkanır. İşte Türkiye’yi yönetenler tıkandı ve Türkiye’de hemen her şey zaten tıkalıydı, giderek de ümit kalmaz hale yönelmiş durumda. İnsan, ne çekerse kafasından çeker. Çivili duvarlara kafaları vurmaya devam edecek ülkem insanı. Çünkü …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Resim ve Yazı

Önemli mevkilerde geçim sıkıntısı hayatı boyunca görmemiş, emekli yaşı gelmiş çalışan ya da emekli olup ikinci iş ile yer işgal eden insanlar, bilin ki genç kuşakların işsiz kalışında ve kariyer gecikmelerinde sizin de büyük payınız var (deneyimlerinizi başka yollarla aktarabilirsiniz). Hiç utanmıyor musunuz o yerleri işgal etmeye… Emekli olunca, çalışırkenki …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Resim ve Yazı

İnsanımız kapısından dışarısını çok düşünmeyen, yazık ki demokrasinin olmadığı bir yerde demokratik haklarını da öğrenememiş, dolayısıyla kolluk kuvvetlerinden korkan, hep kişisel çıkarını önde tutan, bir türlü toplumsallaşamayan, basit tepkileri bile vermesini bilmeyen veya o da son yıllarda sadece sosyal medya mecralarında yazan, eğitim kalitesi düşük bıraktırılmış, gelenek göreneklerin baskısı altında …

Devamını Oku →