İzlekler Yayınları Tüm kitapçılarda ve D&R, Babil,idefix,kitapyurdu.com'da

Resim ve Söz

Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye

Gerektiğinde ülkelerin başındaki adamları, rüşvetle elde eder ve çıkarlarını onların yardımıyla savunurlar. Eski bir ClA ajanı Philip Agee, “ClA GÜNLÜĞÜ” ADLI itiraflarında, Uruguay’daki “anti-komünist siyasal çalışmaların Kırsal Eylem Birliği lideri ve 1960-61’de devlet başkanı olan Benito Nordome kanalıyla sürdürülen harekât” olduğunu yazar. Görülüyor ki Devlet Başkanı’nı elde etmişlerdir Uruguay’da. Filipinler’de …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Emin Değer,Oltadaki Balık Türkiye

İşte yeni emperyalizm, bu olasılığı görmekle kalmamış, dolaylı saldırı saydığı çıkarına karşı çıkışları önlemenin yollarını da bulmuştur. Az gelişmiş ülkelerdeki çıkarlarını, o ülkelerin insanları ve askerleriyle sağlamaktadır. “Az gelişmiş ülkeler, kendi ordularının işgali altındadır” söylemi bu gerçeği anlatır. Bu öyle bir uygulama ki, bir yandan işgalci yöntemin halkta yarattığı toplumsal …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Emin Değer Oltadaki Balık Türkiye

“Kendi ülkelerini sömürten yerli kompradorların emperyalist burjuvaziden aldıkları kâr payı, göreceli olarak bir dilenciye verilen sadaka ölçüsündedir. Açık bir deyişle, yerli komprador burjuvazi, bir sadaka karşılığında, emperyalistlerle ortaklıklar kurarak kendi yoksul halkını sömürmektedir.” Bu gerçeği, sosyalist sistemin dağılışından sonra tartıştığımız kimileri, “iyi ama bugünkü geldiğimiz noktayı bu ilişkilere borçluyuz, biraz …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Emin Değer ,Oltadaki Balık Türkiye

“Dünya çok küçülmüştür. Toprak ile, su ile, atmosfer ile, bunları kapsayan uzay ile, yani dünyanın tümü ile ilgilenmeliyiz. Ve ABD gerçekten sadece yeryüzü ile değil, uzayla da ilgilenmeliyiz. Böylece öteki uluslara ve özellikle az gelişmiş ülkelere, karşı gelinemez bir gücün egemeni olduğunu anlatmaya çalıştı. Johnson’un ünlü mektubundan sonra, ABD’ye çağrılan …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye

ABD’nin çıkarı neyi gerektiriyorsa, bizim gibi ülkeler, o çıkarı gözetmek zorundadır. Bağımsızlık mı günümüzde düşünülemez! Özellikle bizim kimi yöneticilerimizce bile “dünyanın bugünkü ortamında modası geçmiş bir kavramdır. Karşılıklı bağımlılık vardır.” Ve bu bağımlılık ABD’nin çıkarına çalışır. Karşılıklı bağımlılık kavramı da, ABD emperyalizmi’nin ürünüdür. 1957 Aralık ayında, Eisenhower ve Mc Millan, …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Emin Değer, Tanilli Dosyası-2

Gerçekte, hukukun ana işlevi, kurulu düzen içinde egemen sınıfların mülkiyet haklarını güvenceye almak, üretim ilişkilerini düzenlemek, egemenler yararına ge­liştirmektir. Hukuk kuralları bu işlevin nesnel öğesidir ve sosyo – ekonomik yapıyı, kurulu düzeni korumak ama­cıyla konulmuşlardır. Kuralı koyanın – derebeyi, kral ya da parlamento oluşu, bu belirleyici niteliği değiştirmez. Dikkat edilirse …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

M. Emin Değer, Tanilli Dosyası-1

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye halkı için bir umut ışığı olarak doğdu!.. Cumhuriyet halkın devletini kura­caktı. Türkiye halkı, emperyalist devletlerle işbirliği ederek kendini sömüren padişahtan kurtuldu. Cumhuri­yet, yeryüzünde emperyalizme karşı verilen ilk ulusal kurtuluş savaşının zaferi üzerine kuruldu. Halk yeni bir yönetime kavuşmuştu. Ancak, üretim biçiminde ve iliş­kilerinde değişiklik yapılmadığı için, yeniden …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Görüş

Bizim gibi akıl gücünü kullanamayan ülkeleri yönetmek çok zordur. Hele bir de akıl gücünü reddediyorsanız tüm meseleler tıkanır. İşte Türkiye’yi yönetenler tıkandı ve Türkiye’de hemen her şey zaten tıkalıydı, giderek de ümit kalmaz hale yönelmiş durumda. İnsan, ne çekerse kafasından çeker. Çivili duvarlara kafaları vurmaya devam edecek ülkem insanı. Çünkü …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Resim ve Yazı

Önemli mevkilerde geçim sıkıntısı hayatı boyunca görmemiş, emekli yaşı gelmiş çalışan ya da emekli olup ikinci iş ile yer işgal eden insanlar, bilin ki genç kuşakların işsiz kalışında ve kariyer gecikmelerinde sizin de büyük payınız var (deneyimlerinizi başka yollarla aktarabilirsiniz). Hiç utanmıyor musunuz o yerleri işgal etmeye… Emekli olunca, çalışırkenki …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Resim ve Yazı

İnsanımız kapısından dışarısını çok düşünmeyen, yazık ki demokrasinin olmadığı bir yerde demokratik haklarını da öğrenememiş, dolayısıyla kolluk kuvvetlerinden korkan, hep kişisel çıkarını önde tutan, bir türlü toplumsallaşamayan, basit tepkileri bile vermesini bilmeyen veya o da son yıllarda sadece sosyal medya mecralarında yazan, eğitim kalitesi düşük bıraktırılmış, gelenek göreneklerin baskısı altında …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Resim ve Söz

Bu cehalet ortamı bu kadar cahil nüfusla (diplomalı-diplomasız) daha fazla gitmez. Büyük tıkanma ile karşı karşıyayız… Bayramlarda yaşlılarını bırakıp gidenlerden tutunda, kendi çıkarını herşeyden yukarıda sayanlar, dini maddi olan her şeye alet edenler, vb ihanet ve riya içinde olanlar, olan herşeyin nedeni sizlersiniz… Dünya da, Türkiye de tinini kaybetti. Bu …

Devamını Oku →
Resim ve Söz

Altı kitabım Bir Ciltte Toplandığı Çalışma

“Sanat Yapıtlarının Açıklanması” “Sanatta Deformasyon” “Nietzsche: Sanata Aralanan Kapılar” “İki Kış Resmi” “Piero della Francesca” “El Greco” Tekhne Yayınları yeni bir öneri olarak, Özkan Eroğlu’nun altı yeni kitap çalışmasını bir ciltte okura sunuyor ve bu ciltle de bir başlangıca imza atıyor. Bu birinci ciltte ilk kitap, Heinrich Wölfflin’in “Sanat Yapıtlarının …

Devamını Oku →

Tekhne Yayınları’ndan Çağdaş Resim

“SANAT 5” Hazırlayan: Özkan Eroğlu

Bültenimize abone olun

Haber bültenimize abone olun ve diğer 209 aboneye katılın.