Uncategorized

Yeni Başlayanlar için Sanat Kitapları

İzlekler , sanat kitapları seçkisinin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bu konunun abc’si sayılan sanat kitaplarını sizlerle paylaşıyor. Sanatı deneyimlemenin koşullarından biri olan okuma ve görmenin yönergeleri olan bu kitaplar sanat meraklılarını, sanatı boş gözlerle izleyen bir kitle unsuru olmaktan çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde sanat kitaplığınıza katkı yapmak adına “Estetik” alt başlığıyla okunması gereken önemli kitapları seçmeye devam edeceğiz.   Böylece paylaşımlar sayesinde sanatın dilini öğrenmenin okumaktan ve görmekten geçtiğine dair çıkarımlarda örnek oluşturabileceğiz. Sanat kitapları okuma heyecanının herkese bulaşması dileğiyle

iyi okumalar 

E. H. Gombrich

Sanatın Öyküsü

Remzi Kitabevi

Bu kitap, kendilerine yabancı ve çekici olan bir alanda ilk bilgilere ihtiyaç duyan herkese göre hazırlanmıştır. Amacı, bu alana yeni girenlere, onları ayrıntılarla boğmadan, genel olarak bilinmesi gerekenleri vermek, daha iddialı çalışmaları sayfalarını dolduran çok sayıdaki isim, dönem ve üslubu onların kolayca anlayabileceği bir şekilde düzenlemek ve böylece daha uzmanlaşmış kitaplara başvurabilmelerini sağlamaktır…

sanatinoy

 

 

Modern Sanatın Öyküsü

Norbert Lynton

Remzi Kitabevi

 Norbert Lynton, 1900’den günümüze kadar modern sanatın öyküsünü anlatırken, okurun bu sanatla sıcak ve içten bir biçimde ilgilenmesini de amaçlıyor. Modern Sanatın Öyküsü’ne, 1980’li yılların sanatının ve sanat eleştirisinin gelişmesini içeren yeni bir bölüm eklenmiştir.

modern sanatın öyküsü

 

Dünya Sanat Tarihi

Adnan Turani

Remzi Kitabevi 

Bir ülke kültürü, sanat eserinde,kendi somut biçimini bulur. Bu bakımdan sanat eserleri, ulusların düşünce hayatının, görülür anıtları olduğu gibi, bir ülkede yaşayan toplum varlığının da inkar edilemez delilleridir… Tarihlerinde sanat eserlerinden yoksun toplumlar, egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip olmamaktadırlar. Sanat kültürü zengin bir geçmişi olan uluslar ise, kendi egemen devletlerine sahip oldukları gibi, egemen yaşama gücünü de kaybetmiyorlar.

adnanturani

Yeni Sanat Tarihi

(Eleştirel Bir Giriş)

Jonathan Haris

Sel Yayıncılık

Jonathan Harris’in alana eleştirel bir giriş olarak hazırladığı Yeni Sanat Tarihi, 1960’lı yıllardan günümüze sanat tarihinde ve pratiklerinde yaşanan temel değişimlere kuramsal bir kapı açıyor. Sanat tarihi alanındaki yerleşik değerleri ve geleneksel yaklaşımları sorgulayarak 1960’lardan günümüze bu alanın toplumsal dönüşümlerle bağlantısını irdeleyen Harris, T.J. Clark’tan Griselda Pollock’a uzanan bir çizgide sanat okumalarında ‘toplumsal’ı dışlamamış olan eleştirmenlerin temel metinlerinden yola çıkıyor. Yeni Sanat Tarihi, bu çerçevede sanat pratiğine ve tarihine, kapitalist modernitenin etkileri, ulus-devlet bağlamında görsel temsil biçimleri, özneler, kimlikler ve feminizm çerçevesinde görsel ideolojilerin yansımaları, cinsellik ve beden politikaları gibi farklı açılardan yaklaşıyor.

Yeni_sanat_tarihi

 

Sanatın Tarihi

Özkan Eroğlu

Tekhne Yayınları

 Tekhne Yayınları, okurlara bir yeni başucu kitabı sunuyor: “Sanatın Tarihi- Başlangıcından Günümüze”. Özkan Eroğlu’nun kaleme aldığı kitap, sanatın ortaya çıktığı ilk zamanlardan günümüze kadarki plastik sanatlar evrimini değerlendirmeye çalışıyor ve bir sistematik “küçük sanat tarihi” (Kleine Kunstgeschichte) öneriyor. Bunu yaparken klasik bir sanat tarihi ve sanatın öyküsü şeklinde değerlendirmelerde bulunmuyor.  Kitap, dört temel bölümden meydana gelmiş olup, öznel-nesnel bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Birinci bölümdeki anlatım, “yapıt” olgusu üzerinden ve kronolojik olarak sunulurken, iki ve üçüncü bölümlerdeki anlatım, “sanatçı” olgusu üzerinden, dördüncü bölümdeki anlatımsa oluşumlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

 SANATIN TARİHİ

Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?

Özkan Eroğlu

Tekhne Yayınları

 

Bir Resme Nasıl Bakmalıyız? görsel sanatlar yapıtlarının nasıl bir gözle algılanabileceğine ve çözümlenebileceğine dair ipucu konulara dikkat çekiyor.

BİRRESMENASIL BAKMALIYIZ

 

 

Görmece

Mehmet Ergüven

Metis Yayınları

Her durumda, görsel çözümler belirleyici olmayı sürdürür ve kimi zaman beklenmedik bir biçimde ne düşünsel tasarımların ne de dilsel kaynakların çözebileceği durumlar hakkında son sözü söyler. Italo CalvinoGörüntüleri canlandırmak, onları etli kemikli kılmak, eşsiz, şaşılası bir serüvendir.

mehmet ergüven

 

Görme Biçimleri

John Berger

Metis Yayıncılık

Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir.
Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek bulunuruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz.
Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçeküstücü ressam Magritte “Düşlerin Anahtarı” adlı resminde sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır.

görme biçimleri berger

 

 

Çağdaş Türk Sanatı

Sezer Tansuğ

 Cumhuriyet öncesi ve sonrası yakın dönemde Türk Sanatının, resim sanatı ile mimarlık, heykel, seramik, grafik sanatlar ve endüstri tasarımı alanlarındaki gelişmesi. Bu kitapta ayrıca, sanatçıların yaşam öykülerini, yapıtlarının renkli ve siyah -beyaz basımlarını özet yorumları ile birlikte bulacaksınız.

cagdas-turk-sanati20120424184028

 

 

Paris Salon Sergileri

Denis Diderot  çev: Kaya Özsezgin

Yapı Kredi Yayınları

Sanat eserleri ilk olarak XVIII. yüzyılda toplu halde halka açıldı. Salon sergileri üstüne Diderot’nun, öznelliği ön plana çıkartan bu yazıları da sanat eleştirisinin ilk örnekleri.Aydınlanma Çağı’na damgasını vurmuş bir felsefecinin kaleminden “farklı” sanat eleştirileri okumak isteyenler için…

 

 

kayaözsezgin

 

Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi

Kaya Özsezgin

Doruk Yayınları

Türkiyeli sanatçılar üzerine ansiklopedik bilgiler vermek ve bu konuda yeterli kaynaklara sahip bulunmadığımız bir aşamada, hayatta olan ve olmayan sanatçılarla ilgili referans bilgileri toparlamak amacıyla hazırlanan bu kitap, ilk (YKY, 1994) ve ikinci (YKY, 1999) basımlarının ardından genişletilmiş ve güncelleştirilmiş yeni basımıyla okurların karşısına çıkıyor.
Çeşitli yetişim ve eğitim koşullarından gelen sanatçıların, özellikle 2000’li yıllardan sonra sayıca artış göstermesine ve sanatçı gruplarının bu artışa paralel bir yoğunluğa ulaşmasına karşın, bilgi iletişimini sağlayacak kaynakların yok denecek kadar az olması nedeniyle bu ansiklopedinin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

gösel sanatçılar ansiklopedisi

 

 

Sanatın Gerekliliği

Ernst Fischer

 Çağımızın sanat ve insan ilişkileri üstüne yazılmış temel kitaplarından biri olan Sanatın Gerekliliği’ni, John Berger’in önsözü ve Cevat Çapan’ın çevirisiyle sunuyoruz.

“Sanat insanın dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için gereklidir.Ama salt özünde taşıdığı büyü yüzünden de gereklidir.”
Ernst Fischer

 sanatın gerekliliği

 

 

Sanatın Toplumsal Tarihi

Arnould Hauser

 Sanatın Toplumsal Tarihi (Cilt 2 ) “Rokoko, Klasisizm,Romantizm, Naturalizm, Empresyonizm ve Film Çağı”

 

 sanatıntopşumsaltarihi

 

 

Bedrettin Cömert

Mitoloji ve İkonografi

Mitoloji ve İkonografi, bir yandan alanında kaleme alınmış en yetkin eserlerden biri olmasının yanında, aynı zamanda 11 Temmuz 1978 günü, en verimli çağında kurşunlanarak katledilen Bedrettin Cömert’in en çok bilinen eseridir. Hiçbir zaman güncelliğini ve önemini kaybetmeyecek olan bir başvuru kaynağıdır bu kitap. 

mitoloji

Prof. İsmail Tunalı

Felsefenin Işığında Modern Resim

Prof. İsmail Tunalı bugüne kadar 6 baskı yapan ve alanında tek çalışma olan bu kitaba yeni bir bölüm ekledi. “Avangard Resim” başlığıyla sunulan bu ekle birlikte tüm ilgilenenler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olan Felsefenin Işığında Modern Resim öğrenciler ve akademisyenler için de yararlı birincil bir kaynak niteliğinde…

Kitapta şu bölümler yer alıyor:

İmpresyonizm, Soyut Resim, Dadaizm, Sürrealizm, Postmodernizm, Avangard Resim

ismailtunalıkitap

 

 

 

Giorgi Vasari

Sanatçılar ve Hikayeleri

iorgio Vasari, İtalyan Rönesansı’nın belli başlı sanatçılarının hayat hikâyelerini yayımladığında, sanat tarihi disiplininin temellerini de attı. Vasari’nin kullandığı biyografik yöntem, asırlar boyunca sanat tarihi yazımına öncülük etti ve model oluşturdu. İlk baskısı 16. yüzyılda gerçekleştirilen ve ilk sanat tarihi kitabı olarak nitelendirilen Sanatçıların Hayat Hikâyeleri’nden yapılan bu kapsamlı seçki, Rönesans’ın doğuşunu ve gelişimini dönemin belli başlı sanatçıların hayatları ve yapıtları üzerinden anlatıyor. Cimabue ve Giotto’dan Alberti gibi perspektif teorisyenlerine ve Rönesans sanatının doruğunu temsil eden Raffaello, Leonardo ve Michelangelo gibi büyük ustalara uzanan Vasari, sanatçılarla ilgili ilginç anekdotların yanı sıra yapıtları hakkında da son derece ayrıntılı bilgiler veriyor. 

sanatçıların hayat hikayeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

İzlekler

İzlekler

ÖNCEKİ YAZI

Müzelerde Performans Aşkı

SONRAKİ YAZI

Sanat ne İçin?

2 Yorumlar

  1. Ahmet Benhur IŞIK
    30 Aralık 2017 at 08:37 — Cevapla

    Liste çok faydalı oldu benim için. Hazırlayan(lar)a teşekkür ediyorum.

    • 11 Ocak 2018 at 14:46 — Cevapla

      Ahmet bey sınırlı bir liste olmasına rağmen teşekkür ederiz. Bu konudaki derlemelere devam edeceğiz demek ki 🙂

Ahmet Benhur IŞIK için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir