Sanat Kültür

Sell The House, Sell The Car, Sell the Wool -Leslie Riggs

Christopher Wool’un  “Apocalypse Now”  adlı eseri  zamanımızın en önemli  ikonudur.

                                       26, 485,000.$

christopher

Wool’un 1988 yılında yaptığı  “Apocalypse Now” çalışması sadece satılıp sanatçı için yeni bir dünya rekoru olmadı hem de sanatçının Şubat 2012 Christie’s Londra’da yapılan  müzayedede  “Untitled ( Blue Fool)” un   7, 757,530$ değeriyle müzayede rekorunu  dörde katladı.  Wool, 13 Kasım 2013’de müzayede  devi  Christie’s New York’un düzenlediği akşam mezatındaydı.  Müzayede bir gecede $ 691, 000,000 $ kazanarak tarihe geçti.  Koons’un  Judd’ın ve de Kooning’in dahil olduğu   ve  en önemlisi  Bacon’un  yaptığı Lucien Freud tripitiği ile   142,000,000 $’lık     diğer bir dünya rekoruna ulaşıldı.   Sadece başlangıçta açılış Bacon için 80, 000 000 $ dı. Koons’un “Baloon Dog, Orange” için açılış fiyatı  35,000,000 $’dan başladı.

Fiyatları yükseltici  müzayede öncesi spekülatif  tahmini    15-20.000.000 $ değeri ile Christie’s New York ,  tabloyu   “ an emblem of  a generation “  ve “the seminal painting of contemporary art “ tanımlamaları  ile pazarladı.  Çok iddialı  olmasına rağmen çok etkiliydi.

Kedi avcısı tabir edilen  koleksiyonerler için “Apocalypse Now”  mitik bir statü kazandı. Yıllardır  sanat pazarı içinde olanların  tanrılaştırdığı algı,  Wool’un  metin temelli  resmi içinde az bulunan objeye yani bir ikona dönüştü.   Uluslararası mezatlarda her biri  20.000.000’$ dan fazla fiyatla alıcı bulan  Koons, Richter ve Zeng gibi yaşayan sanatçıların arasında  Çağdaş sanat dünyasının tapınağında satışta  Wool hedefi vurdu.  Wool,   global çağdaş sanat  müzayedesinde  yılda 2012-2013 yılları arasında 3. sırada yer aldı. Global Çağdaş sanat piyasasının %21’ine Basquiat, Koons ve Wool birlikte hakim oluyorlar.  Wool ile %21 değeri nasıl oldu?  New York galerileri  Luhring ve Augustine  oldukça ihtiyatlı  davranan New York’lu sanatçının işini kurumlar ve koleksiyonerlerle seçerek sınır tanımayan spekülasyondan sakınmak için sıkı bir kontrol altına aldı.

Wool’un piyasasını kontrol alma isteğine rağmen  sadece zengin koleksiyonerin  çalışmasına sahip olması değil, aynı zamanda  Avrupalı koleksiyonerin    Wool’un işini  “a parking lot for money” sözleriyle tanımlamasının etken olduğundan emin olabiliriz.

chistopher-wool-porto-koln7

“Apocalypse Now”,  Wool’un diğer işlerinden farklıdır. Teknik olarak olmasa da ton anlamında  bir fark.   Uyarıcı bir işaret, yaklaşan felaket mesajı , çığlık ve zamansızlık…   1988 yılında 303 Gallery  New York’da  Robert Gober ile ortaklaşa düzenlediği ilk sergisiydi. Wool’un resmi “Apocalypse Now’ı   yılın resmi ilan eden hipsterlar ile kentte yankılandı.  Anlamlardaki çoklu yapı keskin siyah  ve beyaz şablonlu, parıltılı boyanmış harfler ile dikkat çekiyor. Alüminyum üzerine  katmanlı beyaz zemin üzerine bilinçli uygulanmış “Apocalypse Now”, sürekli panik duygusuyla gözlemcilerini titretiyor.  Geçerli veya değil, “Apocalypse Now”; sosyal, kültürel, ekonomik dönemin tarihte  tanıklığına ilişkin geriye  kalan tüm vizyon,   Wool’un artistik keşfinin bir göstergesidir. Diğer yandan  Wool, bu tek tablonun  baskın sunumuna karşı ölçülü bir uygulayıcıdır. Çağdaş sanat haritasında Wool’u bir sanatçı olarak konumlayan  ve Wool’un işini öncesi ve sonrası diye bölümleyen tanımlayıcı bir çalışmadır. Wool’u  sıçrayışa geçiren Robert Gober’dir.  Gober’in işini görmesi üzerine  o  bir şey yapmıştı ve Wool bir şey yapmak zorundaydı gerçekçiliği Wool’u çarpmıştı. Bu bir şey “Apacalypse Now” ile sonuçlandı.  2013’de Christie’s  baş temsilcisi Grovy tabloyu “ Zamanımızın gerçek görüntüsü” şeklinde tanımlarken  son 1980’lerin gerçek görüntüsünün henüz farkında değildi.  25 yıldan fazla bir resim anın  simgesi ve  sürekli yeniden keşfedilen o an her zamanın  “şimdi” olması mümkün mü?

Warhol , 1987 yılında başarısız bir safra kesesi ameliyatından öldükten sonra  1987’de Kara Pazartesi denilen borsanın dibe vuruşu  New York  şirketlerini sarstı.  1988’de Basquiat’in e trajik ölümü sanat dünyasının merkezinin ruhunu yavaşca yok etmeye başladı. Ekonomi bozuldu.  Tarih boyunca Masada Antik yerleşmesinden  Raqqa’daki  ISIS kalesine  ve   Nietszsche’nin  postmodern nihilizmine varıncaya kadar insanoğlu, daima kıyamet sıkıntısını deneyimledi.  Bir şekilde Wool’un çalışması bu  psikolojik sabitliği onaramasa da  geçici olarak kavramsal içeriğe bir çerçeve çizdi. Akıl saf dışı bırakıldı. Kıyamet zamanlarında yaşıyoruz. Daima da yaşayacağız. Bu bir son çığlığı… Sanat taciri Christophe van de Weghe’in  teklif verirken  isim belirtmeyen bir müşterisi  şu yorumu  yaptı: “ Wool’u satın alan adam, kesinlikle o işi  istediği için alır.   Eser sanatçının baş yapıtı olduğu için almak istedi.  Diğer bir değişle  Wool’un başyapıtı “THE END” den önce satın almak bir yaşam boyunca bir şanstır.  Neyin Sonu?  Ucuz paranın mı? % sıfır faiz oranının  sonu gelmeden önce  varlıklı sanat satıcıları için gerçek bir kıyamet kabusu mu?

Wool , “ evi sat, arabayı sat ,çocukları sat” dan oluşan altı kelime ile  1980’lerin sonu New York’unun  karamsar zamanın ruhunu işaret eder. “Apocalypse Now” metninin  bir bölümü Francis Ford Coppola’nın 1979 Vietnam Savaşı filminin bir sahnesinden uyarlandı.  Helikopterin donuk gürültüsü büyüleyici   Door’s şarkısının müziğini kesti.  “This is End,” filmin açılış sekansında süzülür. Vietnam yangınının  alevleri, Yüzbaşı Willard’ı oynayan  aktör Martin Sheen’in  yüzüne doğru sürüklenerek hücum eder.O savaş kabusunu görünür kılar. Marlon Brando’nun oynadığı Akıl hastası AWOL komutanı Albay Kurt’u  bertaraf eme  göreviyle Nung River’a gidildiğinde, Willard  görev kağıdını okur ve el yazısıyla  Colby’e  not ettirir.   Kamera yakınlaştığında seyircinin gördüğü notta “ Evi sat, arabayı sat, çocukları sat, başka birini bul, unut, Bir daha geri dönmüyorum. Boş ver” okunur

Christopher-Wool-Apocalypse_360

Christopeher Wool, Apocalypse Now

.

“Son”, kavramsal olarak Wool’un resmini ima eder.  Sadece gerekli bir büyük felaket değil; hem de yeni, alternatif, dünya, sistem ve yapı kavramları  içersinde bir metafor olarak öncü rol üstlenir. Buradan hareketle  Wool’un “Son”’u sanatın ve sonsuz resmin sonu öngörülerine meydan okur.  Wool;  metni figüratif bir ifadeden çok  konuşan bir figür olarak kullanır.  “Apocalypse Now”,  1988 yılında yapıldığında  Wool peygamber gibiydi.  Sanatçı,  Vietnam savaşı zamanındaki karanlık atmosferin yanı sıra  Saigon’un  1975’de düşüşü ile savaş resmi olarak bittiğinde  sonraki sonuçları gördü.  1990- 1991 yılları arasındaki hızlı yükselişlerin % 40’ından daha azı müzayede fiyatlarını etkilediğinde  bilinçli ya da bilinçsiz sanat piyasasındaki düşüş grafiğini tahmin etti.  1990 yılında yaşanan  sanat piyasası krizi yüksek alımlı sanat koleksiyonerlerinin alımını kesintiye uğrattığında  büyük satışlar yapan  sanat tüccarları daha  küçük satışlar yaparak kayıpları önlemeyi tercih etti.

ce_wool_18_l Pop merkezili Warhol nesnesi yerine, Wool’un yeni Pop estetiği  geniş kitleye yönelik  kültürel     söylemlerden, sloganlardan , reklamlardan  ve kent’in geçmişinden türer. Warhol, ipek kumaş baskıları için doğru  görseller ve fotoğraflar kullanırken;  Wool, kendisini ve sanatı için kullandığı ipek kumaş baskılarının temeli niteliğinde kendi sanatının imgelerini bütünleştirir.  Wool’un görüntüleri  figüratif ifadenin  kuralları olmayan Warhol felaketleri gibidir. Felaketler bir temsildir. Saf teknik, hareket, süreçde gördüğümüz neyse ipek kumaş baskıları  resim içinde geniş bir alanı kapsar. Araba kazasından sonra ekrandan her şey bir  kez silindiğindeki gibi geriye çelik yığınları ileride tanımlamaya ihtiyaç duyulmayacak  bir his açığa çıkar. Sonuçta geleceğe yönelik sezgilerin ağır bastığı bir atmosfer çevreler.  Öncelikle durağanlık yapıların kusurlarını ortaya çıkarır.  Katmanlı boyanın şiddetli etkisi  yağlıboyanın duyguların çarpıştığını gösteren  hareketli  imgelerle  işbirliğine  güvenir. Tekniğin kopyalanabilir ve mekanik olmasına rağmen; henüz içselliğini, sanatçının eliyle olan bağlantısını kaybetmedi.

Wool’un yaratım  süreci  tamamen düşüncenin vücut bulması ile görünür olmaz.  O, görünme ve görünmeme ile ilgilidir.  Kısaltılmış metni  sadece okuma değil aynı zamanda   alternatif anlatıma işaret eden büyük çaplı  kültürel deneyimi damıtma amacına yönelik  kullanır. Kentin iç sıkıntısının yankısı resmedildiğinde Wool resmi gibi görünür. O  devamlı  resmin soyut uzamı ile ilgili sorgulamalar  ve araştırmalar yaparak resmin potansiyelini arttırır. Soyutta hiçbir sınır yoktur.  Onun çalışması sade, korkusuz, biriktirme olmaksızın görsel tekcil bir dil, söz dizimsiz , ima ve   içerikten uzaklaştırılmış yeni bakış açıları ortaya çıktığını hissi veriyor. Kent sürekli bir bölünme  ve gerileme durumudur ama Wool,  şehrin dekoratif unsurlarını, sloganlarını, grafitilerini, sözlerini , soyulmuş duvar kağıtlarını ve farklı merdiven tasarımlarını görsel sembolik derinlikleri olan kültürü kazan  bir arkeolog gibi metinleştirir ve dış çevreyi içeriye taşır.

Sanatçıyı destekleyen Larry Gagosian kontrolden çıkan müzayedeyi durdurmakta geç kaldı.  Yalnız ilK  Wool örneği hatıra Wool resimleridir. 18. yy’da İngiliz çocuklarının söylediği bir şarkı vardır.  “ La La Siyah koyun hiç Wool’(yün)un yok mu? Bugün siyah koyun sanat koleksiyonerleri nerede?Onlar ikonlardan sonra bir yere gitmediler. Genel eğilime karşı  eser satın almak  isteyenlere satmak için ne söyleniyor? Koleksiyonerler koyun gibi sürüyü takip eder mi? Bugün her ciddi çağdaş sanat  koleksiyonerin elinde bir Wool işi olmalı. Yalnız siyah koyun sanat koleksiyonerleri diğer çalışmalardan  metin içerikli çalışmalarından  daha önemsiz bulabilir. Seçilebilecek bir sürü Wool resmi var.  Wool tarafından tasarlanmış 3 tane kaykay  tahtası biçiminde  masa  seti bile  ve  500 adet edisyonlu ebay’de $ 3,999 “en iyi teklif”  ile satılan baskılar bulunuyor. Onlar siyah koyun koleksiyonerlerin duvarları için muhteşem görünüyor.

 

This is The End, Beatiful Friend…

The Doors

 

 

Leslie Riggs

Leslie Riggs

ÖNCEKİ YAZI

İsrail'in İlk Çağdaş Sanat Müzesi'nin Amacı Barış !

SONRAKİ YAZI

Feminist Sanatçı Miriam Schapiro 91 Yaşında Hayata Veda Etti

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*