İzlekler Dergi

Özkan Eroğlu Sanat Kitapları

Özkan Eroğlu’nun Tekhne Yayınları’ndan 2013’den beri çıkan 60 adet sanat kitabı  sanat tarihi, sanat eleştirisi ve sanat felsefesi konularından oluşur. Bu kitaplar sanata dair önemli satır başlarını içermekte ve bu konuda toplumcu  gerçeği ele almaktadır.   Sanat tarihini ve Kültürü alanındaki  Sanatın Tarihi, Modern Sanat, Uygarlık Tarihi okura ilk başlangıçta gerekli bilgiyi, yoruma götürecek düşünceyi  sağlayan zengin bir kaynak sunar.Günümüzde müze gezme bilincinin yeni yeni oluşmaya başladığını düşünürsek Resmi Anlamak ve Bir Resme Nasıl Bakmalıyız kitapları sanat alanında derinleşmek isteyenler için rehber niteliğinde bilgiler içeriyor. Müze eleştirilerini içeren ve müzenin niteliğine dair sözleriyle bizdeki oluşumları değerlendiren Bir Müze Eleştirisi ve  Avrupa’daki gezdiği sanat müzelerinden oluşturduğu resim seçkisiyle Resmi Müzede Görmek, sanat heyecanı olan herkesin okuması gerekli  okumalardır.

Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi, Kandinsky’nin Sanatta Tinsellik Üzerine’sinin  açıklamasında yer alan “öznel bir kavram olan “Stimmung”un Türkçe karşılığının “derin hislenme” olduğuna inanç gösterip, bu inancın özüne dek inmek isteyen bir kitap. ” tanımı Türkiye’deki sanat yazımı ile ilgili ilk kavramsal ve görsel yorum içeren sanat kitapları dizisine uç vermiştir.Yaratıcı, Sanatçı olmak, yaratıcılık nedir gibi sorularla kavramları işler hale getirmiş,  Giotto,Leonardo Da Vinci, Mimar Sinan, Matisse, Duchamp gibi yaratıcı sanatçıları anlama noktasında sağlıklı bir yoruma götürmüştür. 7 yıllık süreçte Özkan Eroğlu’ sanatçı ve eserle olan bağını önemseyerek kitaplarını gerçek bir sanat dizisi yayınlama yolunda  devam etti. Kitaplarını grupladığında Batılı, gerçekçi ve sistematik bakıştan kopmayan bir dizge sürdürdüğünü topluma önem verdiğini görüyoruz. Yazılan havada kalmıyor düşüncenin ve birikimin süzgecinden geçerek kağıda yansıyor. Küçükten büyüğe, içten içe incelenebilen kitaplarındaki analojik tutarlılık ve diyalog dikkat çekicidir.Göz ve eidetik kavramı eşliğinde  Minyatür Sanatı, İslam Sanatı, Mimar Sinan’ın Ruhsallığı eserlerini İslam sanat felsefesiyle öznel yoruma ulaşmıştır.

Batının en önemli sanatçılarını, biçimsel ve felsefeleriyle tartışmalı yeni tezler üreterek sanat tarihine kalıcı iz bırakmasının yanı sıra bugünün sanatına olan etkisini incelemiştir. Bu durumda Türkiye’deki kültürel ve coğrafi birikime rağmen neden evrensel düzeyde sanatçı çıkmadığını analizler ve sanatın niteliği konusundaki vurgularıyla kanıtlamıştır. Picasso ve Matisse, Rönesans ve Barok kavramlarını diyalektik biçimde ele alan tartışma dönük , iddialı yapıtlarıdır. Dada ve Ekspresyonizm, Üç Empresyonistgibi sanatın en verimli dönemlerini yorumlayan ve onu yaratıcı edime bağlayıp yapmaya soyunabileceği yapıtlarıdır. Bu altyapı ve kavram zenginliği çerçevesinde Özkan Eroğlu’nun Eleştirileri Türkiye’de Sanat ve Türkiye’de Sanatın Durumu ve Kim Sanatçı? tezleri  kanıtlanmış, yeni kavramları sanat tarihimizde örneklemiş yapıtlardır.

Estetik kitaplarından Woringer’in Soyutlama ve Duyumsama kitabına yaptığı okuma çalışması estetik anlamda Worringer’i Türkçe’de kavramaya yönelik, onu daha iyi anlatma amacının yanı sıra onun psikolojik estetik açılımlarının altını çizen kaynak bir kitaptır.  Kandinsky’nin ders notlarından oluşan  Nokta ve Çizgiden Yüzeye çeviri kitabı ise sanat uygulayıcılarına teorinin pratikte uygulanabilecek bilgiler içerir. Kandinsky’nin Türkiye sanatındaki yerini ve soyuta bakı açıklayan yanını her zaman dile getiren Özkan Eroğlu Kandinsky üzerine düşünceleriyle sanat ortamında Kandinsky’i gerçek algısına kavuşturmuştur. Sanatçı ve Düşünür Kandinsky, Sanatta Tinselliğin Özü ile yaratıcı sanatçı vurguları devam etmiştir. Sanat Yaratıcı Sanat Tuğba Gürkök Uygur ile yapılan  görüşmesinde yaratıcı sanat konusunda soru ve cevaplarla konuyu derinlemesine irdeleyen  kitaplarındandır. Yeni sorular sorduran bugünkü sanatın durumuna deneyime ve gözün zihinsel birikiminin yansımasıdır.

Sanatçı Aurası, yaratıcı sanatçı tanımını tartışan bütünlüklü bir analiz ve gereklilikleri kapsayan sanatçı tanımını netleştirdiği için okurlar için değerlidir. Sanatta Üslup kitabının da sanat kavramlarına ve yapılan yanlış yorumlara getirilen düzenleyici ve biçimsel bakışa yardımcı özgün bir eser olma çzelliğine sahip.

Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında Aydınlanma hareketinin bir uzantısı olan Avrupa dillerinden yapılan çeviriler sayesinde düşünsel bir birikim oluşacağı inancı bu çevirilerin yetersizliği ve okurla buluşamamasının neden olduğu bir toplumsallığın içerisindeyiz. Hayatın dinamiğine geçemeyen çalışmalar Türkçe’de üretmeye yönelik gerçek karşılığını bulamamıştır. Özkan Eroğlu’nun bu düşüncesi kitaplarının yayın motivasyonunu oluşturduğu için kitaplarıyla sınırlı kalmayıp internet üzerinden sanat tartışmalarına dönüşmüştür. Gece 22:00 deki sanatın hali ne olacak sorusuyla Özkan Eroğlu moderatörlüğünde ve kişilerin katılımıyla interaktif bir deneyime dönüşmüştür.   Samimi bir düşünceden yola çıkan, gerçekten kar amacı gütmeyen bu toplantılar  Özkan Eroğlu’nun bir öğrencisinin onun için dediği gibi sanatın üstgerçeliğini yapmıştır.

Evrim Sekmen

Evrim Sekmen

ÖNCEKİ YAZI

Türkiye'de Sanatın Durumu -Özkan Eroğlu'ndan !

SONRAKİ YAZI

Fırçasız Ressam Metin Akarslan Vefat Etti

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir