İzlekler,  sanat ve  kampüs  tanımını  birleştirerek  okuyucuya yönelik;  sanatın  farklı yorumla sunulmaya çalışıldığı  bir ortamda sanatla düşünmenin  hayatta  yol bulmak için kullanılan  bağımsız bir alan olduğunu hatırlatan bir eğitim içeriği hazırlıyor. Ülkemizde yapılan sanatsal tartışmaların sürekli tekrarı buna rağmen sanat olgusunun kültür endüstri içindeki önlenemez yükselişi,  eğitim kadrolarının ve buradan mezun olan kişilerin karşılaştıkları sanat ortamı arasındaki dengesizlikler  şu günlerdeki kültürel iklimde  kurumsallaşmış yapıların sorgulanabilirliğini ve eğitimin içeriğinin özgürleştirici düşünceyle ilişkide olmasını zorunlu kılmıştır. İzlekler sanat kampüsünün amacı aşağıda belirttiğimiz konularda  araştırmaya ve derlemeye dayalı bir içerik oluşturmaktır. Başka bilgi içerikli platformlarla bu eğitim içeriklerini harmanlamak istiyoruz. Bilgi otoyolunda isek eğer  sanatsal izleklerin tarihsel, dilsel, felsefi ve estetik bağlarının bilindiği bir yolculukta  çantamıza aldıklarımızın bizi sanat etkinlikleriyle dolu bir hayat yerine kendini üreten bir zihinsel sürece hazırladığını unutmamak gerekir.

akademigorselsanatlar sanatın şimdi ve buradası görseli müze yönetimi ve kültürel miras eğ. görseli

1- Görsel Sanatlar Eğitimi

Sanat tarihi eğitimi, sadece okullarda öğretilen kitabi bilgilerin dışında çok katmanlı bir yorumsama ilgisiyle yeni bir boyut kazandı. Fotoğraflı sanat kitaplarının eşliğinde öğrenilecek bilgilerin dışında yapıtın sosyal,kültürel ve ikonografik bağlarını kurmaya çalışan bir içerik sunuluyor.  Sanat kavramını bütünüyle ders şablonu altında verilemeyeceğini düşündüğümüzden sanat kavramlarıyla düşünmenin yolunu öğreten bir program hazırladık.  Rönesans’tan  Modern Sanat’a kadar evrilen bir dönemde belli başlı yapıtlar üzerinden sanatsal düşünmenin olabilirliğini gösteren metinlerle ilerleyeceğiz.

2- Sanat’ın Şimdi ve Burada’sı

1960 sonrası hareketleri temel alınarak sanattaki Avangard  devrimci politikaların sanatı hayatla buluşturma söylemlerinin uç noktada olduğu tartışma ortamlarından,  günümüzün kültür katedrallerine sanatın geçirdiği dönüşüm ve algı farklılıklarını anlatan öğretici metinlere yer verilecektir.

3- Müze Yönetimi ve Kültürel Miras

Son dönemde müzeciliğin gelişiminin gündelik bir müze çalışanı ihtiyacına indirgendiği  bir ortamda müzenin müzeolojik kurgusundan organizasyonel yapısına kadar çeşitlenen bir içerikte müze bilincinin kazandırılmasına yönelik;  müzecilik dökümanları, bilinçli bir müze deneyimi için gerekli  olduğunu düşünerek  İzlekler Sanat Kampüsü  sayfasında yer verilmeye başlıyor.