Murat Erkan: Günümüz Sanat Algısı Karşısında Farklı Bir Duruş

   KENDİ OLUŞTURDUĞU YOLDA İLERLEYEN RESSAM Hayatın içinde olmak, gözlemlemek ve kişisel görüşünü hiçbir etki altında kalmadan, sapmalara uğramadan beklenti ve eleştirilerden uzak bir biçimde resimlerine yansıtmak, bir ressamı çağdaşı olan diğer isimlerden farklı bir noktaya koyar. Böyle bir duruş her ne kadar çağdaşı olan görüşlerin eleştirilerine açık olsa da, …

Devamını Oku →

Yazarlar

Prof Dr. Oğuz Adanır   Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema TV Bölüm Başkanı , oguz.adanir@deu.edu.tr Şeref Akşit Sanat Tarihçi : seref.aksit@gmail.com Cihan Becan : İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi  : cihanbecan@hotmail.com  Lütfiye Bozdağ   Sanat Yazarı lutfiye7002@gmail.com Eda Çığırlı, Ressam  edacigirli@gmail.com Cihan Çolak Müze Uzmanı: cihancolak@gmail.com Selçuk Duran Sanat Tarihçi- sumerbaligi@gmail.com Özkan Eroğlu  …

Devamını Oku →

İBHF

20 Mayıs 2014 tarihinde, tamamlanmamış bir inşaatta, Didem Günay, Görkem Demir ve Kutlu Alican Düzel tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, güncel sanat çözümlemeleri yapmak için onlarca göstergeyle karşılaştım. Bu metni oluştururken, sergiyi canlandırma yoluyla tekrar gezerek izlenimlerimi paylaşmaya çalışıyorum…                           …

Devamını Oku →

Bir Bar Tiyatrosu: Üç Nokta ve Hikayesi

Nur Gözde  Yılmaz’ın kendi kuşağından üç arkadaşının hikayesini anlattığı “Bir Bar Tiyatrosu: Üç Nokta ve Hikayesi”  adlı yazıda aslında kendini özgür olarak sevdiğin işte ifade etmenin ve bunu basitçe tiyatro dilinde anlatmanın samimi bir örneği. Aslında tiyatro geleneğinin bir türlü anlatılamadığı ve belirli sınırlandırmalarla yaşatılmadığı bir ortamda  tiyatro ekibi olmanın …

Devamını Oku →

Eti Behar Resimlerinde Daire

Eti’nin sanatsal tavrı, Roland Barthes’ın “Göstergeler İmparatorluğu” dediği günümüz kültür endüstrisinin her şeyi göstergeye dönüştürdüğü bir yerde bir karşı duruş. Behar, göstergelere, pop ikonlara, pop kültürün jan janlı albenisine karşı, tüm fazlalıkları atarak, azaltarak olabildiğince yalınlaşarak vakur bir dinginlik içinde cevap veriyor.  Eti Behar’ın başlangıcından bugüne tüm çalışmalarında özel bir …

Devamını Oku →

Bir Kitabın Düşündürdükleri

Priv.-Doz.Dr. Özkan Eroğlu Arada derede olmak veya meseleyi tekçi bir gözlükle görmek. İkili düşünememek, bileşimci olamamak. Bunlar Türkiye toplumunun, yine Türkiye toplumuna zarar veren yönleri. Çünkü her alan, kendi dışına itilerek yorumlanıyor. Her şey şaka gibi veya en azından ortada böyle bir algı olduğu artık çok açık. İnsanlar birbirlerinin gözlerine …

Devamını Oku →

The Clock Filmi İzlenimleri Üzerine Deneysel Bir Şiir Denemesi-Şeref Akşit

Külleri elimde zamanın uçsuz bucaksız kilometrelerinde beni zehirleyip sağa sola dağıtan zehrini emdiğim akrebin! Şişman olduğu kadar sevimli bir mafya babasının az pişmiş eti yemesi iticiliğinde barut kokulu sol omzun. Yeni sevişmiş bir çift rehavetiyle bir anda yavaşladı Afrika’dayken zaman, Film sahnelerinden kısa an sekanslar gibi geçip giderken ömrümüz. Aynadan …

Devamını Oku →

Eve Geldim Ev Yoktu-Umut Yalım Şiiri

Eve geldim ev yoktu Camı açtım Istanbul yok Alkolsüz bira içtim bir Kibir gibi köpürdü Guiness Her Guiness içtiğimde Ragtime çalan zenciyim Tanınmamakçin ruj sürüyorum Tırnaklarım bordo guaj Beni sevmek isteyene Evde yokum diyorum Zaten gözlerim pembe Ve alabildiğne miyop Sevdiğmi yok görüyorum Çok geçti biliyorum Eve geldim ev yoktu …

Devamını Oku →

Yaşama Sanatla Gülümseyebilmek

Picasso’yu ölüm döşeğinde de sanat yapmaya iten güç, sanatın gülümsemesiyle yaşama da bırakmak istediği gülümsemedir. Sanat yaşama gülümseyebilmektir. Yaşama gülümseyebilmek de sanattır. Bunları birbirinden ayıramayız. İnsanın sanatsal yaratıcı gücü en güzel duyguları en üst derecede ortaya koyabilmektir. Kendi değerlerimizi böylesine ortaya koyabilmek mutluluğun da kendisidir. Sanattan önce insan gelse de …

Devamını Oku →

Benim de İnsiyatifim Var !

Marmara Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği ve yaklaşık 16 üniversitenin katıldığı ülkemizde aynı ada sahip ilk olan “Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu”nda tanışmıştık Onunla. Aslında tanışıklığımız aynı yere dayanıyordu. Sevgili Orhan Saat’in Opsiyonhaber.com adlı haber sitesinde sanatçı ağabeyimiz Yücel Dönmez’in önerileriyle yazmaya başlayalı üç yıl olmuştu. Sempozyuma çok az bir zaman vardı ve …

Devamını Oku →

Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları için bir Öneri: Sanat Mediatörlüğü

Kamusal alan sanatının kaçınılmaz formu olarak heykel, tarihsel gelişim sürecinin başında anıtsal kavramlar barındıran bir form olarak ortaya çıkmıştır. Bu anıtsal kavramdaki sembolik dil, modern sanatla birlikte ait olduğu mekânla bütünleşen yeni bir plastik anlayışa evirilmiştir. Mediatör, kelime anlamı itibariyle kişi ya da kurumlar arasında arabuluculuk yapan, söz konusu tarafları …

Devamını Oku →

İzlekler Sanat Kampüsü

İzlekler,  sanat ve  kampüs  tanımını  birleştirerek  okuyucuya yönelik;  sanatın  farklı yorumla sunulmaya çalışıldığı  bir ortamda sanatla düşünmenin  hayatta  yol bulmak için kullanılan  bağımsız bir alan olduğunu hatırlatan bir eğitim içeriği hazırlıyor. Ülkemizde yapılan sanatsal tartışmaların sürekli tekrarı buna rağmen sanat olgusunun kültür endüstri içindeki önlenemez yükselişi,  eğitim kadrolarının ve buradan …

Devamını Oku →

Üniversite Sanat Müzeleri

Üniversite müzeleri, antikçağ yüksek eğitim kurumları bünyesindeki koleksiyonların kavramsal bir devamı olarak, 17. yüzyılda kurumsallaşan ve modern müzelerin çıkış noktasını teşkil eden ilk müze tipleridir. Bu müzeler, gelişim süreçlerinde her zaman üniversitede yapılan eğitim-öğretim ve araştırma etkinlerini destekleme, sahip oldukları koleksiyon ile üniversite eğitim programları arasında bağ bulunma özelliklerini korumuşlardır.. …

Devamını Oku →

İmgenin Pornografisi

İmgeler hangi koşullarda pornografikleşir, ne zaman teşhircileşirler? Teşhircilik geleneği diye bir şey var mıdır? Ya da teşhircilikten azade bir imge mümkün müdür? Farklı zamanlarda ve mekânlarda nasıl üretilmiştir, üretilebilmiş midir? İmgenin Pornografisi, Zeynep Sayın’ın başlangıçta kendisine bir varoluş problemi olarak sorduğu bu sorular çerçevesinde gelişiyor. İmgelerin henüz bir “sanat” olmadığı …

Devamını Oku →

Melez Bilinç

Bir yandan aydınlanma rasyonalizminin, diğer yandan dinsel gelenekler ile demokrasi talebinin kıskacı altında, bugün dünyayı nasıl düşünmeli? Doğu’da ve Batı’da bilinci mesken tutan “varlık halleri” neler? Avrupa’nın Doğu üzerindeki etkilerini analiz eden Daryush Shayegan yeni bir “göçebe düşünce” tanımlıyor – uygarlıkları karşı karşıya getirmeyen, siyasal önyargılarla şekillenmiş kafa karışıklıklarına son …

Devamını Oku →

Rönesans Estetiği

Rönesans boyunca estetik kategoriler hayata ve gerçeklik kavramına ilişkin kimi yapıların tasarlanmasında izlenen farklı yolları temsil etmekteydi. Oran ölçü mimesis ékphrasis ışık gibi kavramlar sadece figüratif sanatları bağlayan estetik kanonlar değil çağdaş modeller için de birer referans sayılmaktadır. Castelli’nin bu çalışması söz konusu kavramsal bağlantıları sadece geleneğin perspektifinden değil aynı …

Devamını Oku →

Homo Esteticus, Demokrasi Çağında Beğeninin Yeniden İcadı

Bu kitabında Ferry modern felsefenin doğuşunu estetik tarihi çerçevesinde anlatıyor. Ferrye göre modern çağ, estetik alanda öznel beğenin ortaya çıkması, siyasal alanda ise toplumsal sözleşme modellerinin ve akılcı siyaset felsefesinin doğuşuyla birlikte tanımlanır. 20. yüzyıl sanatçılarının özerklikten ziyade bireyselliği ön plana çıkardığı “postmodern uğrak” ise, avangart akımları beraberinde getirir. Luv …

Devamını Oku →

Geleneksel ve Deneysel Yöntemleriyle Gravür Baskı

Gravür tekniğinin geçmişten bugüne serüvenini, geleneksel ve deneysel yöntemlerini  özel araç ve gereçleriyle birlikte irdelemeyi  amaçlayan bu kitap  tekniği öğrenmek ya da geliştirmek isteyenlere tavsiye edilir. Ayrıca kitabı okurken gravür baskının gelişim coşkusuna ortak olacaksınız. Deniz Bayav – Paradigma Yayıncılık

Devamını Oku →

MARCEL DUCHAMP – Sanatı ve Felsefesi

Yirminci Yüzyıl Sanatı’nın en önemli figürlerinin başında gelen Marcel Duchamp, sanatını retinal algının ötesine taşımayı başarmıştır. Zihinsellik zemini üzerine kurgulanan; düşünceler, kelimeler ve imgelem gücü birbirlerini sürekli etkilerken, bir yandan da kendilerine ait etki alanlarına mutlak biçimde sahip çıkarak görselleşmiş ve yepyeni bir sanat olgusuyla tanışmamızı sağlamıştır. Sanatı başlı başına …

Devamını Oku →

DADA

“Dada, yeni bir etki-tepki mekanizması yaratmıştır. Çünkü sanatın üzerine karşı sanat mantığıyla gitmiştir. Dada, bireyci bir başkaldırının daha sonra aynı yola baş koyanlarca kenetlenerek, bir grup mantığına dönüşmesine neden olmuştur. Dada Zürih’le karnavallaşmaya uğramış, Berlin’de medya kültürüyle tanışmış, Köln’de mikrokozmik bir algılamayla fantastik ve biyoteknik bir boyut kazanmıştır. Hannover’de nostaljik …

Devamını Oku →

Zeynep Dilek Çetiner

 Lütfiye Bozdağ’ın Zeynep Dilek Çetiner’in “Akis” sergisi üzerinden yaptığı söyleşiyi    sanatçının sanat üzerine görüşleri ile birlikte  sunuyoruz.   Lütfiye Bozdağ: En son Galeri 2013 Nisan ayında Galeri/Miz’de “Akis” başlıklı bir sergi açtın. Bu serginin kapsamından kısaca söz eder misin?  Zeynep Dilek Çetiner: “Akis” 20 Yıllık üretim sürecinin bir sonucu …

Devamını Oku →

Server Demirtaş Heykelleri

Estetik tanımlamalarda hareketli figür kavramına aşinayızdır. Resim veya heykelde canlı formların, hareketin olası başlangıç ve sonu arasında betimlenişi, öteden beri izleyicileri heyecanlandıran bir unsur olmuş, anlatılmak istenene olan katkısı yanında izleyicinin kendi hayal dünyasında hayat bulacak okumalara da aralık bırakmıştır.   Hareketli figürlerle olsun olmasın, heykel sanatçılarının ortaya koyduğu yapıt …

Devamını Oku →

Mektuplarla Yaşamak Yaşanmış Anıları Aramaktır

“İnsan her şeyi açık seçik anımsayabilse ne iyi olur; ama işte uzun bir yolun görünümü gibi, uzaklaştıkça her şey küçülüyor, bir çeşit sise bürünüyor.” Vincent Van Gogh “ Theo’ya Mektuplar” Resim ve hayat.  Ressam ve bir ömür boyu serencam… Sanatçının eserine bakınca ressam ve hayatı üzerine bilgi edinebilirsiniz. Bu aşamada …

Devamını Oku →

Gerçekliğin Serbest Düşüşü

Nurdan Likos’un yeni sergisi ‘Serbest Düşüş’ adını taşıyor. Sergide sanatçı, başkalarının hayatlarından yola çıkıyor. O kişilerin portrelerini kullanarak, kişiye ait özel bir durumu vurgulamış oluyor. Bu resimlerinde sanatçı önce bir psikolog gibi, etrafındaki insanları, dinliyor.  Kişilerin yaşadıkları olaylardan nasıl etkilendiklerini, kendilerini o olaylardan nasıl özgürleştirdiklerini öğreniyor. Ardından, kendi akıl süzgecinden, …

Devamını Oku →

Küçük İşler Büyük Düşler

Pembeye çalan mavi zamanlardı. Yüreğimizin küçük kızları ve kısa pantolonlu oğlanları uçurtmaların peşinden bisikletlerimize biner koşardık. Baharın içimizi ısıttığı o güzelim öğleden sonralarında saçlarımız uçuşurken ve henüz toprak yeşil çimenlerle barışıkken uçurtmalar, bisikletler, elma şekerleri, koz helvalar, ağız dolusu kahkahalar, mutluluk çığlıkları, sonsuza kadar saklayacağımız anılar hep bizlerleydi. Hayat kadar …

Devamını Oku →