Salih Ökmengil: Ağaç Yontmakla Başlayan Yolculuk

Söyleşiden çıkan sonuç başlıktan farklı: Matematiği meslekle sınırlayamazsınız matematik kişilere düşünmek için bir yol açarken sizi resim derslerinde çamurla hayatı kurma hesapları yaptıran bir yolcuya dönüştürebilir. Evrim Sekmen:  Sizi tanıyarak başlayalım mı? Salih Ökmengil:  Emekli matematik öğretmeniyim.23 yıl önce hobi olarak başlayan ve giderek tutkuya dönüşen yontma isteği var içimde. …

Devamını Oku →

Afacan’ın Zaman Kapsülleri

‘Zaman Kapsülleri’ Eser Afacan Piramid Sanat 10 Eylül – 11 Ekim 2014   Norveç’te yaşayan ve  Munch’tan sonra gelen en ünlü sanatçılarından biri olan ressam Odd Nerdrum’la uzun yıllar birlikte çalışan Afacan’ın, efsanelerin ve otobiyografik dramların izlerini taşıyan yapıtları, sanatçının yoğun his dünyasıyla tekniğini bir araya getiriyor. “Eser Afacan’ın yapıtları, …

Devamını Oku →

İzlekler Duyuru

36. DYO Resim Yarışması Son Katılım Tarihi 29 Ağustos 2014

Devamını Oku →

Bize Her Şey Tanıdık

“Bize Her Şey Tanıdık” Sema Kayaönü Daire Galeri 11 Eylül – 18 Ekim 2014   “Bize Her Şey Tanıdık” isimli sergisinde, Sema Kayaönü‘nün kent kültürünü, kentli insanın yaşam biçimini anlatan karelerden oluşan kolajları yer alıyor. Sanatçı, çalışmalarında, kağıtların katmanlaşarak oluşturduğu üç boyutlu etkileri ve malzemesi ile resimsel düzenin ötesine geçerek, …

Devamını Oku →

İstanbul’dan Amsterdam’a Bir Resim Sergisi “Metamorph-Trick”

Metamorph-Trick Esra Kizir Gökçen Arps&Co Window Gallery, Amsterdam 31 Ağustos – 09 Eylül 2014   Esra Kizir Gökçen, doğduğu ve yaşadığı çok katmanlı  Anadolu coğrafyasının tarihsel ve kültürel  birikimlerinden ilham alıyor.  Esra, çeşitlilik ve çok katmanlılık açısından zengin toprakların özünden çıkan çağrışımları, sembolleri  kullanıyor. Güncel kültürel sosyal oluşumların da aynı …

Devamını Oku →

Cultural Encounters, The Story Teller, and Life by Lisa Morrow

I can vividly remember the first time I came face to face with the results of the feast known in Turkey as Kurban Bayramı. It is the traditional religious holiday when all Muslim are expected to commemorate the strength of Ibrahim’s faith by sacrificing a cow, sheep or goat. I …

Devamını Oku →

Hepimiz Birer Agnostik=Bilinemezciyiz

Gerçeklik ve hakikat yalan makinesine sokulunca, bir gerçeklik ve hakikatin var olduğuna inanmadıklarını itiraf etmişlerdir… Hepimiz birer agnostik/bilinemezciyiz. Eskiden Tanrı ya inananlar ve inanmayanlar vardı.  Şimdi gerçekliğe inananlar ve inanmayanlar var. Bir de gerçeklik agnostikleri vardır. Bunlar gerçekliği tamamen reddetmemekle birlikte, gerçekliğe inanmayı yadsıyorlar: “ Eskiden Tanrı konusunda söylendiği gibi, gerçeklik …

Devamını Oku →

Üniversite Sanat Müzeleri

Üniversite müzeleri, antikçağ yüksek eğitim kurumları bünyesindeki koleksiyonların kavramsal bir devamı olarak, 17. yüzyılda kurumsallaşan ve modern müzelerin çıkış noktasını teşkil eden ilk müze tipleridir. Bu müzeler, gelişim süreçlerinde her zaman üniversitede yapılan eğitim-öğretim ve araştırma etkinlerini destekleme, sahip oldukları koleksiyon ile üniversite eğitim programları arasında bağ bulunma özelliklerini korumuşlardır.. …

Devamını Oku →

DADA

“Dada, yeni bir etki-tepki mekanizması yaratmıştır. Çünkü sanatın üzerine karşı sanat mantığıyla gitmiştir. Dada, bireyci bir başkaldırının daha sonra aynı yola baş koyanlarca kenetlenerek, bir grup mantığına dönüşmesine neden olmuştur. Dada Zürih’le karnavallaşmaya uğramış, Berlin’de medya kültürüyle tanışmış, Köln’de mikrokozmik bir algılamayla fantastik ve biyoteknik bir boyut kazanmıştır. Hannover’de nostaljik …

Devamını Oku →

ELGİZ KOLEKSİYONU’NDAN YENİ SEÇKİ
17 Haziran – 04 Ekim 2014

Elgiz Müzesi’nin süreli sergi alanında dönemsel olarak yenilenen koleksiyon seçkisi tek bir eser türüne yoğunlaşmaktansa, video, figüratif tablolar, fotoğraf, heykel ve enstalasyon işlerini bir araya getiriyor. Bu yeni seçkide yer alan sanatçılar; Alex Prager, Alp Tamer Ulukılıç, Azade Köker, Bedri Baykam, Clara Montoya, Çağdaş Erçelik, Çerkez Karadağ, David LaChapelle, David …

Devamını Oku →

İklim Değişimi “Karma Sergi”, Bozlu Art Project, 28 Mayıs-16 Ağustos 2014

İklimsel değişimlerin insan üzerindeki etkisinden yola çıkan sergi, doğanın evriminin toplumsal değişimlere olan etkisini sanatçıların gözüyle ve düşünme şekilleriyle bir araya getirerek izleyiciye iklimi ve evrenle olan ilişkisini sosyal etkiler bağlamında düşündürmeye çalışıyor.  

Devamını Oku →

“Herkes için Pop sanat”,Pera Müzesi, 7 Mayıs- 20 Temmuz 2014

Sergide Andy Warhol’un (1928-1987) Campbell’s Soup, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, Çiçekler, 20. Yüzyıldan On Yahudi Portresi dizilerinin yanı sıra, Mick Jagger ve Lenin gibi ünlü isimlerin portreleri de yer alıyor. Sergi, Slovak asıllı sanatçının Slovakya Modra’daki Zoya Müzesi koleksiyonundan derlendi. Amerikan hayat tarzını sorgulayan, sanatında kitle kültürü malzemelerini kullanan, …

Devamını Oku →

“West Coast Visions” Borusan Contemporary, 14 Haziran – 16 Kasım 2014

West Coast Visions: SFMOMA Medya Sanatları Koleksiyonu’ndan Eserler, San Francisco Modern Sanat Müzesi (SFMOMA), Medya Sanatları Bölümü Küratörü Rudolf Frieling tarafından Borusan Contemporary için düzenlenen özel bir sergidir.

Devamını Oku →

“Koleksiyon “, Galeri Eksen, 24 Haziran – 31 Ağustos 2014

150 sanatçının eserlerinden oluşan tuval üzeri yağlıboya,pastel,suluboya ve karakalem eserlerin yanında heykel,seramik,gravür ve tasarım eserlerin de bulunduğu ‘Koleksiyon Sergisi’  Galeri Eksen’in sergilerini açtığı genç sanatçıların  ve koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşuyor. Eserleri sergilenen sanatçılar arasında Şadan Bezeyiş, Mevlüt Akyıldız, İbrahim Balaban,Sadi Diren, Devrim Erbil, Çağdaş Erçelik,Aylin Örücü, Barış Sarıbaş, Alp Tamer …

Devamını Oku →

“Portfolyo Serisi 4” İrfan Önürmen, Plato Sanat, 13 Haziran – 21 Eylül 2014

Sanatçı, toplumun mevcut durumunu eleştirel bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizi, politik meselelerin ve de sıradan insanların günlük hayatlarındaki olayların -ki bu hayatlarda anonim kişiler her geçen gün maruz kaldıkları heterojen bir kentsel kargaşa içinde geçinmeye çalışmaktadır- ortalama bir tasvirinin yapısal çözümlemesi yoluyla yapmaktadır.  

Devamını Oku →

İçerde ve Dışarda Olma Hali Sergisi

Çağdaş  sanat kaygan bir zemin. Bugün sahnede olmanız yarında var olacağınızı garantilemiyor. Sanatsal problemlerle uğraşırken piyasanın da dinamiklerine cevap vermek zorundasınız. Önünüzdeki tercihler kariyer alanına temellük edilen sanat hayatının kaderini belirliyor. Bu “profesyonel” sistem içinde olmadan aykırı olarak yaşamaya çalışmak bu sisteme bir çelme  atmaksa sanat tarihi sisteme atılan çelmelerin …

Devamını Oku →