İzlekler Yayınları

Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi Tüm Kitapçılarda !

“Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi” isimli kitap uygulamadan kurama, kuramdan da uygulamaya yönelen filozof, sanat filozofu, sanatçı, vb tarafından ele alınmış sanatın tarihine yön veren başlık ve metinlere yer veriyor. Özkan Eroğlu’nun sanat tarihi ve sanat felsefesi konusundaki uzun süreli sürdürdüğü çalışmalarının vardığı en ileri aşama olarak kitap, yazarın Plastik Filozofi kuramını tamamlayan, zamanın zihni bağlamında bir yapının uygulamadan kurama dile getirilmesidir. Kuram ve uygulama açısından ele alınan metinlerin zenginliği, zamanın ötesinde, yaratıcı sanatın oluşmasına neden olan düşünceler sunar. Sanat tarihsel çizginin kuram boyutuyla, kapsamlı bir şekilde ele alındığı ve sanat filozofik göz ile okuyucuya aktarılan kitap, Türkiye’de bir ilk çalışma olma özelliğine sahip olmasıyla önem taşıyor.

Geçmişte Türkiye’de sanat tarihi çalışmalarına bilimsel ve idealist katkılarıyla yön veren sanat tarihçi ve eleştirmenlerin görüşlerine de yer verilen kitapta, geçmişin büyük bir birikimini içine almasıyla ve okuyucuya öznel bir çalışma alanı işaret etmesiyle arkasından gelecek çalışmalara da kaynaklık edeceği düşünülebilir. Kitap, parçadan bütüne sanatın tarih boyunca tanık olduğu estetik gelişimi ve aynı zamanda sanatın görünenin ötesindeki anlam boyutunun somuttan, soyuta doğru nasıl bir felsefe ile evrildiğini eserler ve olgular temelinde izlemektedir.

“Sanat Entelektüeli” ve “Sanatta Göz” özelliklerinin kişide kendine yer bulması için geçmesi gereken  Rönesans, Barok, Romantizm gibi olgu ve olaylara anlatımcı bir yaklaşım yerine, kuramsal ve sanatı dönüştüren boyutuyla yer verilmektedir. Doğulu olmalarıyla bizden bir kültürü sanat kuramsal anlamda inşa eden Mimar Sinan, Mehmet Siyahkalem, Matrakçı Nasuh, Nakkaş Osman, Levni gibi sanatçıları, yaratıcı sanatçı parantezinde derinlemesine irdeleyerek evrensel sanat sahnesine taşıyan metinler, kitabın ayırıcı taraflarından birini oluşturmaktadır.

 

Sanatın tarihindeki kurama dönük tüm zihinsel çabaların ve dışavurumun bir toplamı olarak Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi, tek tek incelendiğinde her noktasında okuyucuya bir bakış sunmayı hedefleyen yapısıyla derin düşüncenin kapısını aralamaktadır. Özkan Eroğlu’nun yıllardır değindiği ve tezlerini analojik bağlantılar ve tarihsel gerekçeleriyle birlikte sunduğu gibi ülkemizdeki sanat gelişimi kuramsal ve uygulama boyutundaki eksiklerden dolayı gelişememektedir. Türkçeye bir ilk olarak kazandırılan bu kapsamlı kitap, bu durumu tersine çevirmeye dönük bir çaba içinde olmanın yanı sıra sanat yapıtlarının arasında kendi izini bulmak isteyen okurlar için de sonsuz faydalar sağlayabilecek tüm zamanlara seslenen zamansız bir yapıt…

 

Evrim Sekmen Becan

 

17,5×25 cm,  624 sayfa, Karton Kapak, Amerikan, Kağıt: Enzo 70 gr, Basım Tarihi: Kasım 2021 , 1. Basım , Kitap Ağırlığı : 625 gr

ISBN 978-605-69746-8-7,

İÇİNDEKİLER

 

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ● 9 GİRİŞ ● 11 I. Plastik Filozofi ● 11 II. Plastik Filozofinin Sanat Filozofu ● 30 III. Plastik Filozofinin Yaratıcı Sanatçı Karakteri ● 35 ERKEN ZAMANLAR ● 38 İLKÇAĞ ● 43 HERAKLEITOS: FİLOZOFİSİNDEN SANATA YANSIYANLAR ● 46 PLATON: GÜZEL VE SANAT BAĞINTILAMASI ● 51 ARISTOTELES: SANAT; MİMESİS VE TEKHNE BİRLEŞİMİ ● 53 MARCUS VITRUVIUS: MİMARLIĞIN GERÇEKLERİ● 54 GOTTHOLD EPHRAIM LESSING: LAOKOON YA DA RESMİN VE ŞİİRİN SINIRLARI ÜZERİNE ● 58 ORTAÇAĞ ● 61 PLOTINUS: GÜZEL VE SANAT BAĞINTILAMASINDA YENİDEN CANLANMA ● 65 AUGUSTINUS: DÜZEN GÜZELİN ÖZÜDÜR ● 69 THOMAS AQUINAS: YOKTAN YARATAN SADECE TANRIDIR ● 69 GOTİK MİMARLIK VE SKOLASTİK FİLOZOFİ ● 70 YENİÇAĞ ● 84 ERWIN PANOFSKY: İKONOGRAFİ VE İKONOLOJİ ● 94 WALTER PATER: RÖNESANS ● 103 HEINRICH WÖLFFLIN: SANAT ESERLERİNİN AÇIKLANMASI ● 107 GIOTTO: PLASTİK FİLOZOFİNİN BAŞLANGICI; A NOKTASI ● 111 MASACCIO: PLASTİK FİLOZOFİNİN OLGUNLAŞMASI ● 119 BEYHAN KARAMAĞARALI: SİYAH KALEM’E ATFEDİLEN MİNYATÜRLER ● 132 LEON BATTISTA ALBERTI: PLASTİK FİLOZOFİNİN OLGUNLAŞMASINA KATKI ● 142 LEONARDO DA VINCI: PLASTİK FİLOZOF ● 147 ROMANTİK BİR BAKIŞ: MONA LISA CATERINA’YDI ! ● 160 WALTER PATER: GIORGIONE OKULU ● 162 MICHELANGELO: PLASTİK FİLOZOFİNİN VARIŞ NOKTASI ● 169 GIORDANO BRUNO: BİR TİNSELLİK BOYUTU ● 182 MATRAKÇI NASUH: BEYAN-I MENAZİL ● 189 MİMAR SİNAN: BİR TİN ● 194 GIORGIO VASARI: SANAT TARİHÇİLİĞİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ● 213 PIETER BRUEGEL: SOSYAL VE FANTASTİK GERÇEK ● 215 METİN AND: PARÇALARDAN BÜTÜNE; OSMANLI ŞENLİKLERİ BÜTÜNÜYLE NASIL BİR GÖSTERİMDİR? ● 219 NAKKAŞ OSMAN: SURNAME-İ HUMAYUN ● 227 RÖNESANS’TAN MANİYERİZM’E: FORM’DAN DEFORMASYON’A ● 233 BİR DEFORMASYON DİLİ: EL GRECO ● 247 KAREL VAN MANDER: KUZEYİN VASARI’Sİ ● 257 CONSTANTIJN HUYGENS: BİR SANAT ENTELEKTÜELİ ● 258 PHILIPS ANGEL: RESİM SANATINA ÖVGÜ ● 259 FRANCISCO PACHECO: RESİM SANATI ÜZERİNE ● 261 HEINRICH WÖLFFLIN: SANAT TARİHİNİN TEMEL KAVRAMLARI ● 261 RÖNESANS VE BAROK: KATMAN VE KIVRIM FİLOZOFİSİ ● 262 CARAVAGGIO: BİR KARANLIK VE AYDINLIK FİLOZOFU ● 273 NICOLAS POUSSIN: RESİM ÜZERİNE GÖZLEMLER ● 282 ROLAND FRÉART DE CHAMBRAY: RESMİN MÜKEMMELİĞİNE DAİR ● 285 REMBRANDT: BİR İFADE FİLOZOFU ● 288 GIOVANNI PIETRO BELLORI: RESSAMIN, HEYKELTIRAŞIN VE MİMARIN DÜŞÜNCESİ ● 296 CHARLES LE BRUN: EKSPRESYON ÜZERİNE KONFERANS ● 298 MARCO BOSCHINI: VENEDİK RESMİNİN KAYNAKLARI ● 300 GERARD DE LAIRESSE: BÜYÜK RESİM KİTABI ● 300 ROGER DE PILES: RESMİN İLKELERİ ● 301 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ: SANAT VE GÜZELLİK ● 302 JEAN-BAPTISTE DU BOS: RESİM VE ŞİİR ÜZERİNE ● 303 LEVNİ: SURNAME-İ VEHBİ ● 307 FRANCIS HUTCHESON: ESTETİK ALIMLAMA YETİSİ ● 314 DENIS DIDEROT: KÖRLER ÜZERİNE MEKTUP ● 314 DİDEROT: SAĞIR VE DİLSİZLER ÜZERİNE MEKTUP ● 316 WILLIAM HOGART: GÜZELLİĞİN ÇÖZÜMLEMESİ ● 317 JOHANN GEORG HAMANN: ESTETİK ● 318 DAVID HUME: BEĞENİNİN ÖLÇÜTÜ ● 319 WILLIAM DUFF: DEHANIN ÖZELLİKLERİ ● 320 DENIS DIDEROT: RESİM, HEYKEL VE ŞİİR ÜZERİNE ● 321 GEORG CHRISTOPH TOBLER: DOĞA ● 328 IMMANUEL KANT: YÜCE OLAN ● 330 YAKINÇAĞ ● 335 WILLIAM BLAKE: MİTOLOJİSİ ÜZERİNE ● 335 FRIEDRICH SCHILLER: İNSANIN ESTETİK EĞİTİMİ ÜZERİNE MEKTUPLAR ● 337 ALEXANDER GOTTLIEB BAUMGARTEN: ESTETİK TERİMİNİN ORTAYA KONULMASI ● 338 GOYA: BİR ÇAĞI KAPATIP DİĞERİNİ AÇAN ● 339 ROMANTİK SANATIN FARKLI YÜZLERİ: FRIEDRICH, DELACROIX, TURNER VE CONSTABLE ● 346 FRIEDRICH SCHELLING: PLASTİK SANATLAR ÜZERİNE ● 352 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: RENK ÖĞRETİSİ ● 357 HEINRICH KLEIST: FRIEDRICH’İN DENİZ MANZARASI ● 361 WILLIAM TURNER: RESİMDE ÖNEMLİ KIRILMA NOKTASI ● 362 ROMANTİK OLANIN BOYUTLARI: YÜCE, GECE VE RÜYA ● 368 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: ESTETİĞE BAKIŞI ● 378 CAMILLE COROT: RESİMDEN YANSIMALAR ● 381 CAMILLE PISSARRO: PLASTİK FİLOZOFİNİN MODERN BABASI ● 385 PAUL CÉZANNE: DEĞİŞTİRİP DÖNÜŞTÜREN TİN ● 390 CLAUDE MONET: DOĞAL IŞIĞIN FİLOZOFU ● 393 JOHN RUSKIN: MODERN RESSAMLAR ● 397 FRIEDRICH NIETZSCHE: SANATA BAKIŞI ● 398 PAUL GAUGUIN: GERÇEĞİN PEŞİNDE ● 406 CHARLES BAUDELAIRE: RESİM VE RENK ÜZERİNE ● 410 RICHARD WAGNER: SANAT VE DEVRİM ● 412 RICHARD WAGNER: GELECEĞİN SANAT ESERİ ● 414 ARTHUR SCHOPENHAUER: SANATA BAKIŞI ● 416 GUSTAVE COURBET: REALİZM ÜZERİNE AÇIKLAMA ● 420 JACOB BURCKHARDT: ESTETİK TARİH VE TARİHÇİ ● 421 WALTER PATER: JOHANN JOACHIM WINCKELMANN ● 424 CHARLES BLANC: RENK ÜZERİNE ● 432 GEORGES SEURAT: SANAT, BİLİM VE İNŞA ZENGİNLİĞİ ● 433 VINCENT VAN GOGH: VARLIK-YOKLUK İKİLEMİ ● 437 PIERRE JOSEPH PROUHON: SANATIN İLKELERİ ● 443 FÉLIX FÉNÉON: YENİ-EMPRESYONİZM ● 446 ADOLF VON HILDEBRANDT: PLASTİK SANATLARDA FORM SORUNU ● 448 ALOIS RIEGHL: ÜSLUP SORUNLARI ● 450 STANISLAW PRZYBYSZEWSKI: PSİŞİK NATÜRALİZM ● 451 LEV TOLSTOY: SANAT NEDİR? ● 453 AUGUST ENDELL: YENİ FORM MESELESİ ● 454 ALFRED STIEGLITZ: RESİMSEL FOTOĞRAF ● 456 GAUGUIN’DEN FONTAINES’E MEKTUP ● 460 PAUL SIGNAC: EUGENE DELACROIX’DAN YENİ-EMPRESYONİZM’E, IŞIKTAN RENGE ● 460 19. YÜZYILI 20. YÜZYILA BAĞLAYAN: POST-EMPRESYONİZM FİLOZOFİSİ ● 467 MODERN ZAMANLAR ● 471 GEORG SIMMEL: METROPOL VE ZİHİNSEL YAŞAM ● 471 MAX LIEBERMANN: RESİMDE HAYÂL GÜCÜ ● 475 EKSPRESYONİZM: 20. YÜZYILIN BÜTÜN ZENGİNLİĞİ ● 483 WILHELM WORRINGER: SOYUTLAMA VE DUYUMSAMA ● 489 HENRI MATISSE: YÜZYILIN RENKÇİSİ ● 494 ROGER FRY: SANAT ESERİ, HAYÂL GÜCÜ, HİSLER VE DERİN HİSLER ● 499 WASSILY KANDINSKY: SANATTA TİNSELLİK ÜZERİNE ● 501 HÜSEYİN AVNİ LİFİJ: HÂLET-İ RÛHİYE ● 510 PAUL KLEE: FORMDAN FORMLAŞMAYA, OLUŞTAN OLUŞMAYA ● 511 ALBERT GLEIZES VE JEAN METZINGER: KÜBİZM ÜZERİNE ● 520 ROBERT DELAUNAY: SAF RESİM VE GERÇEKLİK ● 522 BENEDETTO CROCE: SANAT NEDİR? ● 523 OLGA ROZANOVA: YENİ YARATIM MESELESİ ● 528 SANATIN TARİHİNDE B NOKTASI: MARCEL DUCHAMP ● 529 CLIVE BELL: SANATTA FORM GERÇEKLİĞİ ● 539 FERNAND LÉGER: ÇAĞDAŞ SANAT ÜZERİNE ● 541 LUDWIG MEIDNER: METROPOL GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN ● 542 KAZIMIR MALEVICH: NESNESİZ HİSLENME ● 544 GEORGES BRAQUE: RESİM ÜZERİNE ● 554 HERMANN BAHR: EKSPRESYONİZM’DEN; EKSPRESYONİST İLKELERİN ÖZÜ ● 555 GIORGIO DE CHIRICO: ZANAATA DÖNÜŞ ● 559 LYUBOV POPOVA: ONUNCU DEVLET SERGİSİ BİLDİRİSİ ● 559 BAUHAUS: ZANAAT VE SANAT ● 560 JOHANNES ITTEN: BAZI SAPTAMALAR ● 570 WLADYSLAW STREMINSKY: YENİ SANAT ● 571 YÜZYILIN SANAT OLAYI: DADA ● 572 ÇIKIŞ ● 586 I. Örnek Çalışmalar ● 586 II. C Noktası ve Dada Sonrası Üzerine Düşünceler ● 611 SONSÖZ ● 622

 

 

Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni Özkan Eroğlu

Sanat Eleştirmeni,Tekhne Yayınları Genel Yayın Yönetmeni

ÖNCEKİ YAZI

Döneminin yaratıcı sanata en yakın ismi ve mezarının hali…

SONRAKİ YAZI

Özkan Eroğlu'ndan "Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi"

Henüz your yapılmadı.

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*