Postmodern sanatın eleştirisi çoğunlukla, her şeyin sanat kabul edilebilir oluşudur. Derine inildiğinde anlaşılmalıdır ki, söz konusu olan kabul değil, izlektir. Sanat sonunda tüm sınırlandırılmalardan kurtulmuş, hem kendini hem toplumu temsil etmektedir. Sanatın ufukları dar kadrajlı pencerelerden çıkmakta, genişlemekte ve izlenmektedir.

Sanat anlayışımızı iyimser bakış açılarıyla donatırken geçmişten, şimdiden ve gelecekten bir an koparabilme ve saçma olana da yer verme cüretini gösteriyoruz. Tanımlamaların bizi sınırladığını bilerek sanatı kalıplarından ayırıp bilgi yönünü unutmadan;  sanat tarihi dizgesini yaratanların  geleneğinden korkmadan anlam katmanlarına eklemeler yapmak istiyoruz. Bizi ayakta tutan direnme noktalarımız. Sanat ortamını kuşatan endüstrilerin ve bir sosyal olaya indirgenen sanat ortamının içinden sıyrılıp bir dil arayışına çıkışımızı başkalarının da paylaşımına da açtık. Sanatı, sadece sanat aktörleri olarak tanımlamadığımız için farklı disiplinlere ve bağlamamıza uyan her tür görüşe ve düşünceye açık olmak istiyoruz. İzlekler’de gördüğünüz her şey sanatın iletişimsel dilinden geçip etkileşim yarattığı sürece sonsuz dediğimiz bir uzayda yer alan dijital platformda oluşacaktır.

Sanatın kitle iletişim çağında izlendiği ve görüşlerin çeşitlenerek yaygınlaştığı günümüzde çeşitli  görüşlerin gündem yarattığını ve söz söylemekten okuyup dinlemeye imkan kalmadığı bir ortamda hem okuyalım, hem dinleyelim hem de konuşalım istiyoruz. Böylece kendimizden olmayan düşüncelerin etkisi altına girmeden eleştirel bir duruş edinebileceğiz.   İzlekler.com sitesi bu düşünme pratiğini özgür bir zihinle katılımcılarla deneyimleyebilirse yazı serüvenine de çağdaş bir vurgu çoktan yapılmış olacaktır. Burada aslolan?

İzlekler Sanat İnisiyatifi