Rönesans Estetiği

Rönesans boyunca estetik kategoriler hayata ve gerçeklik kavramına ilişkin kimi yapıların tasarlanmasında izlenen farklı yolları temsil etmekteydi. Oran ölçü mimesis ékphrasis ışık gibi kavramlar sadece figüratif sanatları bağlayan estetik kanonlar değil çağdaş modeller için de birer referans sayılmaktadır. Castelli’nin bu çalışması söz konusu kavramsal bağlantıları sadece geleneğin perspektifinden değil aynı …

Devamını Oku →

Homo Esteticus, Demokrasi Çağında Beğeninin Yeniden İcadı

Bu kitabında Ferry modern felsefenin doğuşunu estetik tarihi çerçevesinde anlatıyor. Ferrye göre modern çağ, estetik alanda öznel beğenin ortaya çıkması, siyasal alanda ise toplumsal sözleşme modellerinin ve akılcı siyaset felsefesinin doğuşuyla birlikte tanımlanır. 20. yüzyıl sanatçılarının özerklikten ziyade bireyselliği ön plana çıkardığı “postmodern uğrak” ise, avangart akımları beraberinde getirir. Luv …

Devamını Oku →

Geleneksel ve Deneysel Yöntemleriyle Gravür Baskı

Gravür tekniğinin geçmişten bugüne serüvenini, geleneksel ve deneysel yöntemlerini  özel araç ve gereçleriyle birlikte irdelemeyi  amaçlayan bu kitap  tekniği öğrenmek ya da geliştirmek isteyenlere tavsiye edilir. Ayrıca kitabı okurken gravür baskının gelişim coşkusuna ortak olacaksınız. Deniz Bayav – Paradigma Yayıncılık

Devamını Oku →

MARCEL DUCHAMP – Sanatı ve Felsefesi

Yirminci Yüzyıl Sanatı’nın en önemli figürlerinin başında gelen Marcel Duchamp, sanatını retinal algının ötesine taşımayı başarmıştır. Zihinsellik zemini üzerine kurgulanan; düşünceler, kelimeler ve imgelem gücü birbirlerini sürekli etkilerken, bir yandan da kendilerine ait etki alanlarına mutlak biçimde sahip çıkarak görselleşmiş ve yepyeni bir sanat olgusuyla tanışmamızı sağlamıştır. Sanatı başlı başına …

Devamını Oku →

DADA

“Dada, yeni bir etki-tepki mekanizması yaratmıştır. Çünkü sanatın üzerine karşı sanat mantığıyla gitmiştir. Dada, bireyci bir başkaldırının daha sonra aynı yola baş koyanlarca kenetlenerek, bir grup mantığına dönüşmesine neden olmuştur. Dada Zürih’le karnavallaşmaya uğramış, Berlin’de medya kültürüyle tanışmış, Köln’de mikrokozmik bir algılamayla fantastik ve biyoteknik bir boyut kazanmıştır. Hannover’de nostaljik …

Devamını Oku →

ELGİZ KOLEKSİYONU’NDAN YENİ SEÇKİ
17 Haziran – 04 Ekim 2014

Elgiz Müzesi’nin süreli sergi alanında dönemsel olarak yenilenen koleksiyon seçkisi tek bir eser türüne yoğunlaşmaktansa, video, figüratif tablolar, fotoğraf, heykel ve enstalasyon işlerini bir araya getiriyor. Bu yeni seçkide yer alan sanatçılar; Alex Prager, Alp Tamer Ulukılıç, Azade Köker, Bedri Baykam, Clara Montoya, Çağdaş Erçelik, Çerkez Karadağ, David LaChapelle, David …

Devamını Oku →

İklim Değişimi “Karma Sergi”, Bozlu Art Project, 28 Mayıs-16 Ağustos 2014

İklimsel değişimlerin insan üzerindeki etkisinden yola çıkan sergi, doğanın evriminin toplumsal değişimlere olan etkisini sanatçıların gözüyle ve düşünme şekilleriyle bir araya getirerek izleyiciye iklimi ve evrenle olan ilişkisini sosyal etkiler bağlamında düşündürmeye çalışıyor.  

Devamını Oku →

“Herkes için Pop sanat”,Pera Müzesi, 7 Mayıs- 20 Temmuz 2014

Sergide Andy Warhol’un (1928-1987) Campbell’s Soup, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, Çiçekler, 20. Yüzyıldan On Yahudi Portresi dizilerinin yanı sıra, Mick Jagger ve Lenin gibi ünlü isimlerin portreleri de yer alıyor. Sergi, Slovak asıllı sanatçının Slovakya Modra’daki Zoya Müzesi koleksiyonundan derlendi. Amerikan hayat tarzını sorgulayan, sanatında kitle kültürü malzemelerini kullanan, …

Devamını Oku →

“West Coast Visions” Borusan Contemporary, 14 Haziran – 16 Kasım 2014

West Coast Visions: SFMOMA Medya Sanatları Koleksiyonu’ndan Eserler, San Francisco Modern Sanat Müzesi (SFMOMA), Medya Sanatları Bölümü Küratörü Rudolf Frieling tarafından Borusan Contemporary için düzenlenen özel bir sergidir.

Devamını Oku →

“Koleksiyon “, Galeri Eksen, 24 Haziran – 31 Ağustos 2014

150 sanatçının eserlerinden oluşan tuval üzeri yağlıboya,pastel,suluboya ve karakalem eserlerin yanında heykel,seramik,gravür ve tasarım eserlerin de bulunduğu ‘Koleksiyon Sergisi’  Galeri Eksen’in sergilerini açtığı genç sanatçıların  ve koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşuyor. Eserleri sergilenen sanatçılar arasında Şadan Bezeyiş, Mevlüt Akyıldız, İbrahim Balaban,Sadi Diren, Devrim Erbil, Çağdaş Erçelik,Aylin Örücü, Barış Sarıbaş, Alp Tamer …

Devamını Oku →

“Portfolyo Serisi 4” İrfan Önürmen, Plato Sanat, 13 Haziran – 21 Eylül 2014

Sanatçı, toplumun mevcut durumunu eleştirel bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizi, politik meselelerin ve de sıradan insanların günlük hayatlarındaki olayların -ki bu hayatlarda anonim kişiler her geçen gün maruz kaldıkları heterojen bir kentsel kargaşa içinde geçinmeye çalışmaktadır- ortalama bir tasvirinin yapısal çözümlemesi yoluyla yapmaktadır.  

Devamını Oku →

Güzel Sanatlar Platformu “Müzemi İstiyorum” Paneli

26 Nisan 2014 tarihinde, Görsel Sanatlar Platformu “Müzemi İstiyorum” başlıklı panel düzenleyerek, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin geçmişini, bugününü ve geleceğini değerlendirdiler. Yusuf Taktak: Bizler Görsel Sanatlar Platformu olarak ilk defa panel düzenliyoruz. Bizim için çok heyecan verici ve özel bir toplantı. Görsel Sanatlar Derneği biliyorsunuz 12 Eylül’de kapatılan bir …

Devamını Oku →

İçerde ve Dışarda Olma Hali Sergisi

Çağdaş  sanat kaygan bir zemin. Bugün sahnede olmanız yarında var olacağınızı garantilemiyor. Sanatsal problemlerle uğraşırken piyasanın da dinamiklerine cevap vermek zorundasınız. Önünüzdeki tercihler kariyer alanına temellük edilen sanat hayatının kaderini belirliyor. Bu “profesyonel” sistem içinde olmadan aykırı olarak yaşamaya çalışmak bu sisteme bir çelme  atmaksa sanat tarihi sisteme atılan çelmelerin …

Devamını Oku →

Genç Bedenler için Her Şey Yeniden Başlıyor

Genç sanatçılar, ”şimdi ve burada” olan ile  daha sıkı bağlar kurduklarından olsa gerek yoruma açık yapıtlar üretirken izleyici ile olan teması da göz ardı etmiyor. Bu nedenle sanatta etkileşim dediğimiz alışverişi bu kaygıyı güden işlerde yakalamamız kolaylaşıyor. Onların  yaratma süreçlerinde yaşamla ilgili deneyimlerin gözden geçirildiği, bellekteki kayıtların  düzenlemesi  olarak söyleyebileceğimiz …

Devamını Oku →