Sanatta Samimiyet Üzerine-Dolunay May

Dünyayı anlamlandırma çabalarının bilinen ilk örneklerinin verildiği Antik Yunan Felsefesi’nin kuşkusuz en önde gelen düşünürlerinden Platon’a ( MÖ 427 – MÖ 347 ) göre dünya; görülebilir ve akılla kavranabilir nesnelerden meydana gelir. Görülebilen şeyler, kusurlu birer imgesi oldukları formların birer yansımasıdır. Formlar açısından, hissedilebilir şeyler kimi zaman sınırlı imgeler, kimi …

Devamını Oku →

Sanatta Mobbing-Dolunay May

“Böylesi düşüncelerin ilk zamanlar aşırı bir sapkınlık sayılması insanı şaşırtmıyor”  diye başlayan metinde, Gombrich’in(1) konu ettiği düşünceler, ne bir dinsel topluluğa ne de toplumun temel taşlarını sarsacak gizli bir örgüte aittir. Sonraları İzlenimciler diye anılacak olan bir grup ressamın uygulamaya koydukları yeni biçim tekniğine, dönemin sanat çevrelerinin değerlendirmeleri neticesidir, sapkınlık …

Devamını Oku →

Mem: Kültürel İzlekler

Modern sonrası dönemde, sanat dünyasınca sanat olarak kabul edilerek, bu dünyaya dahil edilen her biçim ya da sanat diye adlandırılabilecek her disiplin çağdaş sanat çizgisinde yoluna devam edecektir.    Darwin,  ( Charles Darwin 1809-1882 ) evrim teorisini –  günümüzde bilimsel bir açıklama olarak kabul ediliyor- dile getirdiği günden buyana, birbiri …

Devamını Oku →

Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları için bir Öneri: Sanat Mediatörlüğü

Kamusal alan sanatının kaçınılmaz formu olarak heykel, tarihsel gelişim sürecinin başında anıtsal kavramlar barındıran bir form olarak ortaya çıkmıştır. Bu anıtsal kavramdaki sembolik dil, modern sanatla birlikte ait olduğu mekânla bütünleşen yeni bir plastik anlayışa evirilmiştir. Mediatör, kelime anlamı itibariyle kişi ya da kurumlar arasında arabuluculuk yapan, söz konusu tarafları …

Devamını Oku →

Server Demirtaş Heykelleri

Estetik tanımlamalarda hareketli figür kavramına aşinayızdır. Resim veya heykelde canlı formların, hareketin olası başlangıç ve sonu arasında betimlenişi, öteden beri izleyicileri heyecanlandıran bir unsur olmuş, anlatılmak istenene olan katkısı yanında izleyicinin kendi hayal dünyasında hayat bulacak okumalara da aralık bırakmıştır.   Hareketli figürlerle olsun olmasın, heykel sanatçılarının ortaya koyduğu yapıt …

Devamını Oku →